ועדת הטייקונים בודקת כיוונים חדשים: בשעה זו (ראשון) מתייצב לראשונה רגולטור מול ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית במתן אשראי ללווים גדולים בראשות הח"כ איתן כבל שידועה בכינוי "ועדת הטייקונים".

משה ברקת, היו"ר החדש של  רשות שוק ההון מופיע בני הוועדה, ויתבקש לענות על שאלות הנוגעות לפיקוח על פעילות הבנקים, ומה שידוע בתור "הדלת המסתובבת"- התופעה בה פקידים בכירים בבנקים הופכים לרגולטורים בסיום תפקידם, ולהפך.

הסיקור החי הסתיים. ניתן לקרוא את הסיקור כפי שהיה

ח"כ איתן כבל: יש לי הערכה גדולה לפועלה של דורית סלינגר

"היא ניסתה ובחלק הצליחה להוביל שינוי מגמה ברשות. אני עדיין סבור שהיא שגתה כשהיא לא באה לכאן להציג את הדברים

כבל: אם יוקדמו הבחירות נסיים את תפקידנו בהילוך מהיר

כבל לברקת: נשמח לשמוע התייחסות ל"דלת המסתובבת" בין אנשי הפיקוח לאנשי המגזר הפיננסי

ברקת: ההלוואות ללווים הגדולים ירדו באופן משמעותי מאז 2007

"ההלוואות ללווים הגדולים (אג"ח קונצרני) ירדו באופן משמעותי מאז 2007, מ-26% מתיק ההשקעות של המוסדיים ל-10.5%. ההלוואות העסקיות עלו מ-2% ל-9% בתקופה הזו"

ברקת: הפרטת הפנסיות הזרימה כמות גדולה של הון לשוק ההון הפרטי, ללא רגולציה מתאימה

"הפרטת הפנסיות הזרימה כמות גדולה של הון לשוק ההון הפרטי, לתוך מגזר שלא היה תחת רגולציה מתאימה עד אז. הרגולציה התחילה להיווצר החל משנת 2008

ברקת: עד 2012 הרשות לא אספה מידע באופן ספציפי על הלוואות ללווים הגדולים. נאסף אד הוק אחרי.

ברקת: ב-2015 ועדת גולדשמידט דרשה דיווח רבעוני לרשות על הלוואות מותאמות ללווים גדולים

ברקת: במאי 2018 יצאה הוראה שמחייבת דיווח שוטף על הלוואות ללווים גדולים

ח"כ דב חנין: "לא מוצא בדוחות השנתיים של הרשות פרק יעודי שעוסק בכשלי אשראי"

"אתם לא מבצעים בדיוק עומק לגבי החלטות על מתן אשראי ספציפי. הביקורת היא על נהלי העבודה בהליך מתן האשראי ולא בודקת את הסבירות של הסיכון"

חנין: האם לא נכון לקבוע דגלים אדומים שכשהם מתקיימים תבצעו תחקיר או בדיקת עומק של סבירות כשל האשראי?

ברקת: עובדים על מערכת רגולטורית כזו

חנין: איך מוודאים שאין השפעה של בעל השליטה על מנהלי ההשקעות במוסדיים?

חנין: -לא כדאי שתהיה חובת פרוטוקול בשיחה בין לווה גדול לבין גוף מוסדי? ברקת: אפשר לשקול את זה

חנין: איזה מנגנונים צריך להכניס כדי למנוע קטסטרופה פיננסית?

ברקת: הרשות עסקה בצורה אינטנסיבית הסדרה. אפשר לחשוב על מנגנונים נוספים. צריך ביקורת ובקרה אדוקים יותר ולאכוף

כבל: האם רמת הפיקוח של רשות שוק ההון טובה כמו של הפיקוח על הבנקים?

כבל: האם רמת הפיקוח של רשות שוק ההון טובה כמו של הפיקוח על הבנקים?

יונתן קירשנבאום: ברקת: זה לא עניין של תחרות

פריג: האם רמת הפיקוח מסוגלת לתת הגנה על כספי הציבור?

ברקת: אני מאמין שכספי הפנסיה נמצאים בידיים בטוחות, הגופים המוסדיים הם לא החצר האחורית של הבנקים

משה ברקת נכנס לתפקיד בחודש שעבר, ולא כיהן בתפקיד ברשות שוק ההון בתקופה בה התקבלו ההחלטות אותן חוקרת הוועדה. עם זאת, חברי הועדה החליטו לזמן שורה של רגולטורים אחרי שנציגי הבנקים התעקשו כי הם אינם יכולים לחשוף מידע בגלל חסיון לקוחותיהם.

את הפרטים מאחורי ההתנהלות הזו, אותה באה ועדת החקירה לבחון, מסרבים הבנקים לחשוף מטעמים של חיסיון מידע של לקוחותיהם. "אנחנו כפופים לסודיות בנקאית לגבי כל הלווים שלנו, לא נמסור את המידע" אמרה בשבוע שעבר רוסק עמינח. בהתאם לחוק, לבנק אסור לחשוף פרטים על לקוחותיהם, אלא באישורם בלבד. מובן שזוהי עמדה נוחה מאד לבנקים, וסביר שינסו להתבצר בעמדה זו כמה שיותר ולא להקל על עבודתם של אנשי הוועדה.

כבל טען בעבר כי במידה והבנקים ימשיכו לסרב למסור לוועדה פרטים על הלוואותיהם ללווים הגדולים בתחילת שנות ה-2000, הוא יעתור לבג"ץ בבקשה לכפות עליהם את המהלך. כבל גם הציע במהלך הדיון האחרון לפתוח בוועדת חקירה ממלכתית, שלה תהיה הסמכות לראות את פרטי ההלוואות גם ללא הסכמת הלווים.