סיוע מכיוון לא צפוי לעתירת הרפתנים לבג"ץ כנגד ההסכם בענף החלב: היועצת המשפטית של משרד החקלאות, עו"ד אפרת אביאני, יצאה היום מתקפה חריפה על המהלך. "מדובר בהסכם רצוף פגמים וכשלים, הן בדרך גיבושו והן בתוכנו" כתבה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, "פגם משמעותי נוגע לכך שלא התקיימה התייעצות ביחס לנוסח ההסכם – לא עם הייעוץ המשפטי של משרד החקלאות ולמיטב ידיעתי אף לא עם הייעוץ המשפטי של משרד האוצר".

במכתב החריף והמפורט ששלחה ביום שלישי האחרון, חושפת אביאני את מסכת הלחצים שהפעילו מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד ובכירי משרדו על ארגוני החקלאים וארגון מגדלי הבקר במהלך המשא ומתן שקדם להסכם עליו חתמו ביום ראשון שעבר.

בין היתר כותבת אביאני כי "הדיונים התנהלו בצילו של איום מפורש, כי השר יוציא צווים בהם יופחתו שיעורי המכס באופן דרסטי וחד צדדי. דברים אלה נאמרו באופן מפורש במהלך הדיונים על ידי מנכ"ל משרד האוצר ויועץ השר, ואף השתקפו והדהדו בדברי נציגי החקלאים שמסרו לנציגי משרד החקלאות בדיון שהתקיים בערב החתימה על ההסכם, ש'אם לא נחתום היום הסכם, מחר בבוקר יצאו הצווים'. עניין זה הפך למנוף ולאמצעי לחץ שגור של נציגי משרד האוצר במהלך הדיונים בימים שקדמו לחתימת ההסכם, שהודיעו לנציגי החקלאים, בכל מקרה בה עלתה התלבטות מצידם בסוגיה שעלתה לדיון, כי 'הצווים כבר מוכנים'".

את התנהלות זו מפרשת אביאני ככזו "שלא רק שאינה מתיישבת עם עקרונות של הגינות ותום לב בניהול משא ומתן אלא חמור מכך – היא עולה כדי עושק וניצול מצוקה של המגזר החקלאי, שנציגיו חשו שאין להם ברירה אלא לחתום על ההסכם, בתנאים אותו הכתיבו נציגי משרד האוצר".

עוד כותבת אביאני בחוות הדעת שהוציאה כי "ההסכם נחתם לאחר שנוהל דיון כוחני דומה מול נציגי חברת 'תנובה', שהגישה עתירה לבג"ץ נגד החלטת שר האוצר שלא לחתום על הצו המעלה את מחירי מוצרי החלב שבפיקוח, בניגוד להמלצת ועדת המחירים לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים" ומוסיפה כי "במהלך הדיונים שהתקיימו עם נציגי תנובה, במטרה להגיע להסכמות שייתרו את העתירה, הודיע מנכ"ל משרד האוצר לעותרת כי אם לא תמשוך את העתירה יפחית שר האוצר את המכסים על מוצרי חלב מיובאים באופן חד צדדי, בבחינת 'הענשת' העותרת וענף החלב כולו על הגשת העתירה".

על שליטת אגף התקציבים בדיונים שדחקו את העמדות המקצועיות של אנשי משרד החקלאות ניתן ללמוד מאמירתה כי "במהלך הדיונים לא נלקחה בחשבון עמדת הדרגים המקצועיים במשרד החקלאות, המשרד המקצועי בעל המומחיות בתחום, הן לנושא ענף החלב, הן לנושא השקעות הון בחקלאות והן לנושא הפיקוח על המחירים וקביעת מחיר החלב הגולמי. העמדה שקיבלה את ביטויה בהסכם היא עמדתו של אגף התקציבים במשרד האוצר, ובפועל של צוות חקלאות באגף התקציבים שנכנס לתפקידו בהרכב הנוכחי לפני כשנה וחצי, לכל היותר. חלק מהדיונים התקיימו ללא נציגות מקצועית מטעם משרד החקלאות כלל".

על עמדתם של אנשי משרד החקלאות באשר להסכם שנחתם כותבת אביאני כי "מתווה הפחתת המכסים לפי ההסכם אינו מקובל על הדרגים המקצועיים במשרד החקלאות ואינו משקף ביצוע איזון נאות עם עקרון ההגנה על הייצור המקומי הקבוע בסעיף 3א לחוק החלב".

על פי אביאני, לא רק מעל לראשם של אנשי משרד החקלאות נחתם ההסכם. "נציגי רשות המיסים לא השתתפו בדיונים על מתווה הפחתת המכסים בהם נכחו נציגי משרד החקלאות, על אף שסוגיות אלה מטופלות ככלל בשיח שוטף ושגרתי ביניהם", כתבה.

על מתווה ההסכם כותבת אביאני כי הוא רצוף בכשלים והיא מציגה מספר דוגמאות לכשלים אלו "ההפחתה החדה ביותר של שיעור המכס אמורה להתבצע עד 19.1.1, הפחתה של כ-40% משיעורי המכס כיום. לעומת זאת, ה'פיצוי' שניתן כנגד הפחתה חדה זו נפרס על פני כל תקופת ההסכם עד שנת 2025 . כך, למעשה, היצרנים והמחלבות אמורים להתמודד עם הפגיעה המשמעותית ביותר כתוצאה מהיישום המידי של מתווה הפחתת המכסים, ללא סיוע של ממש".

עוד מוסיפה אביאני כי "מתווה הפחתת המכסים אינו כולל מנגנוני בקרה על תוצאות תהליך הפחתת המכסים לאורך השנים או יישום של תהליכי בחינה של השפעתם על הייצור המקומי, ואינו כולל אפשרות של 'החזרת הגלגל לאחור'". בהמשך המכתב מפרטת אביאני עוד שורה ארוכה של השלכות שיש להסכם על משק החלב שלא נלקחו בחשבון בעת עריכת ההסכם ויש בהן כדי לפגוע פגיעה עמוקה בייצרני החלב ללא הצדקה.

בסיכומה של חוות הדעת כותבת אביאני כי "מדובר בהסכם רצוף פגמים וכשלים, הן בדרך גיבושו והן בתוכנו. פגם משמעותי נוסף נוגע לכך שלא התקיימה התייעצות ביחס לנוסח ההסכם – לא עם הייעוץ המשפטי של משרד החקלאות ולמיטב ידיעתי אף לא עם הייעוץ המשפטי של משרד האוצר. שווי הפעילות החקלאית של ענף החלב הישראלי מוערך בכ- 3 מיליארד שקלים. מדובר בהסכם שיש לו משמעויות דרמטיות, חלקן בלתי הפיכות, על ענף זה. על אף חשיבותו הציבורית ומשמעויותיו הכלכליות העמוקות של ההסכם, הוא גובש ללא התייעצות מספקת עם מועצת החלב המופקדת על ריכוז בעלי העניין בענף וללא מעורבות של הייעוץ המשפטי של המשרדים. בנוסף, ההסכמות שהובילו לחתימת ההסכם הושגו תוך הפעלת לחץ כבד ובלתי הוגן על נציגי החקלאים שהיו צד לו".

יו"ר ועד הפעולה של הרפתנים, עודד שוהם, אמר בתגובה למכתבה של אביאני כי "בחודשים האחרונים נחשפתי לדרכים האלימות והדורסניות שבהן פועל האוצר בראשות כחלון. גיליתי כיצד האינטרס להעברת משאבים לתאגידי ענק גובר על הכל. כיצד פקידים ושרים דורסים בהחלטותיהם את עתידן של אלפי משפחות ושולחים אותן כלאחר יד ללשכת התעסוקה. כיצד עסקנים פוליטיים בוחשים בוועדות השונות – חוברים למפלגתו של שר האוצר, וחותמים, בשם הרפתנים – על גזר דין המוות של עצמם. כל זאת תחת מסע תקשורתי מלא השמצות, ספינים ושקרים נגד החקלאים, והצגתו של שר האוצר כמי שלוחם ביוקר המחיה וברווחת הציבור. אני שמח שסוף כל סוף התנהלות המנגנון הדורסני הזה נחשפת – על ידי יועצת משפטית אחת אמיצה – וקורא לכנסת להקים ועדת חקירה סביב ההתנהלות של האוצר והעומד בראשו בהתערבותו בשוק החלב".

במשרד האוצר סירבו להגיב לדברים.