'רבנים למען זכויות אדם' מפרסמים תחקיר שסותר את התחקיר של 'פורום קהלת' שטען שהטבות המדינה למשפחות חד הוריות מעודדות משפחות לחיות במעמד חד הורי. המחקר של קהלת הוצג לאחרונה בפני ועדה בראשות מנכ"ל משרד השיכון וכלל נציגים ממשרדים נוספים. בארגון 'רבנים למען זכויות אדם' בערה החימה נוכח השימוש הנלוז בחצאי אמיתות ונתונים מעוותים, ולכן התעקשו לחשוף עובדות על משפחות חד הוריות, המבוססות על נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ה-OECD וגורמים רשמיים נוספים. העובדות, קשה להאמין, שוללות מכל וכל את המחקר של פורום קהלת.

"מחקר"

המחקר של קהלת מפחיד מפני עידוד, בצורת תמריצים כלכליים, של משפחות להיות רשומות במעמד של חד-הורי. בקהלת מעלים במחקר טענה סיבתית מרכזית: תמריצים כלכליים בדמות קווי מדיניות חברתיים שניתנים "בנדיבות" לחד-הוריות, לעומת נשים אחרות, מעודדים את פירוק המשפחה הנורמטיבית. או במילותיו של המחקר: "ההיקף הרחב של ההטבות השונות והפערים המשמעותיים בהכנסה נטו בין האימהות החד-הוריות ובין האימהות הנשואות מהווים כיום מערכת תמריצים לעידוד המעמד של חד-הורות. במובן הזה, מערך התמריצים של מדיניות הרווחה לטובת משפחות חד-הוריות מתערב באופן ניכר בהחלטות הפרטים."

אולם, לפי נתוני ה-OECD אחוז המשפחות החד-הוריות בישראל הוא הנמוך שבמדינות הארגון. "זוהי עוד ראייה לבסיס העובדתי הרעוע של מחקר פורום קהלת המבקש לצאת נגד זכויות חברתיות לאחת האוכלוסיות הכי פגיעות לעוני", מסרו מארגון 'רבנים למען זכויות אדם'. "עוד לפני שנכנסים לוויכוח ערכי על זכויות חברתיות יש להמנע מטענות מופרכות ומנותקות מהעובדות כפי שמצאנו במחקר של פורום קהלת. בכמה חיפושי "גוגל" פשוטים קל למצוא נתונים המפריכים מחקר זה."

מלבד ההנחה שתמריצים כלכליים ישחקו תפקיד מרכזי בבחירה כה אישית ומורכבת כמו חיי זוגיות, אין נתונים רלוונטיים לטענה זו במחקר של פורום קהלת, אלא מודלים תיאורטיים המנבאים כי סכומים מסויימים הניתנים לחד-הוריות יהוו תמריץ לאמץ את הסטטוס הזה על פני משפחה בה שני בני זוג. ברבנים תמהים על הניסוח "מתערב אופן ניכר בהחלטות הפרטים", ביחס למערך קווי מדיניות חברתית שלא מכריחים איש לשנות את מעמדו הזוגי. המחקר מתעלם מכך שבישראל כמו בכל העולם המפותח הסיכוי של חד-הוריות לחיות בעוני או להתדרדר לחיים כאלו, גבוה בהרבה ביחס למשפחות שאינן חד-הוריות.

על פי התחקיר של רבנים, אם הטבות כלכליות אכן משפיעות על החלטה לקיים או לא לקיים חיי נישואים או זוגיות, אפשר לצפות לראות מיתאם ואף קשר סיבתי בין גובה ההטבות למשפחות חד הוריות לשיעור החד הוריות במדינות שונות – ככל שיש יותר הטבות יש יותר חד הוריות. אולם אם בוחנים את העובדות, המציאות אחרת – לפי מכון מאקרו: "משפחות חד הוריות מהוות 12.8% מכלל המשפחות בישראל […] בשנים האחרונות השינויים העיקרים שחלו בקרב משפחות אלה היו עלייה בשיעור המשפחות הערביות החד הוריות, מתוך כלל המשפחות הערביות […] למרות שינויים אלה, שיעור המשפחות החד הוריות בישראל הוא עדיין הנמוך מבין מדינות ה-OECD".

משפחות חד הוריות – השעור הנמוך ב-OECD

כלומר אין שום "בעייה" של שיעור חד הוריות גבוה בישראל. אומנם פורום קהלת מתעניין בתופעות שליליות בחברה הערבית, אבל יש גם לציין שבקרב רוב הציבור הישראלי אין שינוי מגמה מבחינת שיעור המשפחות החד הוריות בשנים האחרונות. גם במגזר הערבי ניתן להניח שעלייה בשיעור החד הוריות היא תולדה של שיפור איטי אך מבורך במעמד האישה שם. ומכאן רבנים מעלים שאלה, מדוע להפחיד מ"בעייה" שכלל אינה קיימת בישראל? וכן, אם התמריצים כה נוראיים ומשפיעים על הפרט לאמץ דווקא מעמד של חד-הורי, איך זה שאין לכך שום ביטוי בשיעור החד-הוריות (הנמוך) בישראל?

הקשר הסיבתי שמציעים בפורום קהלת מפוקפק מאוד בחינה עובדתית: בארה"ב, בה מדיניות הרווחה מצומצמת יותר מבישראל שיעור המשפחות החד הוריות (מתייחס רק לאימהות) הוא 23%, כמעט פי שניים מבישראל. במשך מספר עשורים התרחשה מגמת ירידה בנדיבות תשלומי הרווחה לחד הוריות בארה"ב לצד עלייה בתשלומי הרווחה באופן כללי, לשיטתם של כותבי המחקר זהו מצב שאמור להוות ירידה בתמריץ להפוך למשפחה חד הורית, עם זאת שיעור החד הוריות בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות עלה דראמטית, ובהתמדה בין שנות ה-40 ל-2010, ובהתאמה נצפה שיעור עוני גבוה באוכלוסייה זו.

השוואות בינלאומיות מציעות נתונים שונים ממקורות שונים, אבל בכל מקרה ניתן לראות דפוס דומה לפיו מדינות עם מערכת רווחה נדיבה מאוד מגלות לעיתים שיעור חד הוריות נמוך יחסית, כך שגם אם מתעלמים מסוגיית ההטבות הייחודיות לחד-הוריות ביחס ללא חד-הוריות (שמעלה מהמחקר של פורום קהלת), ברור שמדיניות רווחה באופן כללי איננה משפיעה על שיעור החד הוריות. השוואה בינלאומית שהתפרסמה בז'ורנל החינוך של הרווארד יש 9.6% חד הוריות בשוודיה ו-10.8% בנורווגיה, לעומת 20.7% בארה"ב ו-13.7% ממוצע המדינות המפותחות. הנתונים של ארגון ה-OECD, עצמו משני סטים קצת שונים של נתונים, מציעה תמונת נתונים שונה אבל גם מסדי נתונים אלו אלו משקפים דפוס דומה של שיעור גבוה יותר של חד הוריות בארה"ב לעומת שתי מדינות הרווחה הנורדיות.