לקראת סוף שנת התקציב 2018 הגרעון ממשיך לעלות, והגיע באוקטובר לרמה של 3.6% ב-12 החודשים האחרונים כך על פי דוח ביצוע התקציב שפרסם אמש (שני) משרד האוצר. על פי הדו"ח גביית המסים באוקטובר תיקנה חלק מהירידה הטכנית מחודש ספטמבר, הוצאות המשרדים ממשיכים לשמור על קצב הוצאה המתקרב למיצוי מלא של התקציב.

הגבייה נמוכה מהממוצע המתוכנן

חודש אוקטובר אמור היה לפצות על ירידה טכנית בגביית המסים של החודש הקודם, זאת בעקבות דחייה של תשלומי מע"מ ומס הכנסה בגלל החגים. סה"כ גבתה רשות המיסים כ-28.1 מיליארד שקלים באוקטובר מתוכם כ-6.1 מיליארד שקלים מיוחסים לחודש הקודם. כשמסתכלים על שני החודשים הללו ביחד, רשות המסים הגיעה במהלכם לגביה של 49.2 מיליארד שקלים בלבד. כשקצב הגביה הממוצע לחודש אמור לעמוד על 25.6 מיליארד שקלים בחודש אזי החודשים האחרונים מבטאים ירידה אל מתחת לממוצע החודשי המתוכנן.

בעשרת חודשי השנה הראשונים גבתה רשות המסים 256 מיליארד שקלים כלומר היא עומדת בדיוק על קצב הגביה הממוצע הדרוש כדי לעמוד ביעד הגביה השנתי. השאלה הגדולה כרגע היא האם הירידה בגביה בחודשיים האחרונים מסמנת מגמה שתתבטא גם בחודשים הבאים.

ההוצאה עומדת בקצב

מתחילת השנה הוציאו משרדי הממשלה כ 262.8 מליארד שקלים מתוך תקציב מאושר של 324 מיליארד שקלים. סה"כ מדובר בביצוע של כ 81% מהתקציב כשעברו להם 83% מימי השנה. לעומת שנים עברו מדובר באחוזי ביצוע גבוהים יחסית. ניכר כי באוצר הפנימו את הביקורת של מבקר המדינה בדבר דחיקת ביצוע התקציב לסוף השנה והשנה קצב הביצוע מתפרס באופן שווה למדי לאורך השנה כולה.

את המגמה של מיצוי התקציב מובילים מערכת הביטחון עם מיצוי של 87.8% מתקציבה והמשרדים הכלכליים שהוציאו עד כה 87.9% מתקציבם. המשרדים החברתיים הוציאו עד כה 81.6% מתקציבם.

הגרעון – בדרך לחריגה?

נתון הגרעון ב 12 החודשים האחרונים עומד על 3.6% מהתוצר. מדובר בחריגה מהיעד של 2.9%. עם זאת יש לקחת בחשבון כי מדידה של 12 החודשים האחרונים כוללת גם את סוף שנת 2017 בה נרשם מרבית הגרעון של אותה השנה, כשבדצמבר לדוגמה הוציאו משרדי הממשלה 40.6 מיליארד ש"ח לעומת 24.6 מיליארד לאורך השנה. לשר האוצר נשארו חודשיים בלבד כדי להחזיר את הגרעון ליעד. על פי התבטאויותיו מלפני שבועיים בכנס של משרד האוצר הוא מאמין שהגרעון יתכנס בסוף השנה ליעד אבל הוא גם לא מוכן להיכנס להיסטריה במקרה שהגרעון יחרוג במעט אל מעבר ל-3%.

במונחים שקליים, יעד הגרעון השנתי של הממשלה עומד על 38.5 מיליארד שקלים. עד כה בעשרת החודשים הראשונים של השנה צברה הממשלה גרעון של 24.3 מיליארד שקלים. ייתכן ובאוצר יהדקו את החגורה בחודשיים האחרונים של השנה כדי למנוע חריגה גדולה מדי של יעד הגרעון