צפיתי בשידורי הטלביזיה
על היום שהיה
בעזה
ובאה אלי המוזה.
ראיתי עץ זית זקן
וערבים מוסקים
וחובטים בו
ללא רחם
עם אלות.
לאחר עינויים קשים
הם עברו לשיטת הטילטולים,
עד שנשרו הסודות
כפרי בשל
על מרבד
שהיה פרוש למרגלותיו.
רק עכשיו הבנתי
מהו רעב.