הבקשה למיזוג הערוצים אושרה הערב (חמישי) בישיבה של מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לאחר חודשים של דיונים ומתח. חלקו של ערוץ 10 במיזוג יתבסס בעיקר על חטיבת החדשות שלו.

הליך המיזוג נתקל בקושי שכן באופן משפטי, אין מסלול מוגדר למיזוג ערוצי טלוויזיה בישראל והבקשה למיזוג הוגשה כבקשה ל"העברת אמצעי שליטה", לכן גם לאחר ההחלטה העקרונית על המיזוג, המשיכו ברשות לדון בפרטיו.

עובדי ערוץ 10 הפגינו בתקופה האחרונה במחאה על התבטאויות מצד בכירים במשרד התקשורת וברשות השנייה שרמזו כי בסופו של דבר המיזוג לא ייצא לפועל ובשבועות האחרונים, בשני גופי השידור התרחשה נטישה חלקית של עובדים, אשר הגיעה להיקף של 30% בקרב עובדי ערוץ 10. לצד הפרישות הפיטורין מתקיים מו"מ על הפחתת שכר בשל חוסר הוודאות המתארך.

ממועצת הרשות השנייה נמסר כי "המועצה קיימה תהליך שימוע במקצועיות ובשקיפות. חברי המועצה שמעו שורה של נציגים מגורמים שונים שהגיעו כחלק מהליך השימוע הציבורי. מועצת הרשות השתכנעה כי במצב השוק הקיים קיימת הצדקה לקיום המיזוג. בתום הדיון הערב, התקבלה החלטה ברוב קולות לאשר את המיזוג. כעת משניתן האישור העקרוני, מצפה המועצה מרשת ומעשר להשלים את פרטי הסכם המיזוג כפי שהתחייבו לעשות".

המיזוג אושר, אבל באילו תנאים?

ישיבת מועצת הרשות השנייה, נמשכת למן השעה 16:00 לפחות 5 שעות, כאשר לאחר ההצבעה העקרונית כאמור, נמשך הדיון לגבי התנאים והמגבלות שיוטלו על הערוץ המשותף. בשלב זה ברור רק כי הערוץ יפעיל את חברת החדשות של ערוץ 10, ושידורי רשת תהיה אחראית על רוב התוכן שישודר בשעות האחרות, כאשר שידורי קשת יזכו לעמדת מיקוח חשובה, בבואם לרכוש את מחצית חברת החדשות של ערוץ 2 (שפוצל) מידי שידורי רשת לבעלותם הבלעדית.

התנאים בהם יאושר המיזוג ישפיעו על היכולת של שוק הטלוויזיה להחזיק מעמד מבחינה כלכלית, זאת לאור העובדה שבשנים האחרונות כלל ערוצי הטלוויזיה הפסידו מאות מיליוני שקלים וגם מיזוג הערוצים עלול שלא להספיק בכדי להביאם לרווחיות תפעולית. אם במועצת הרשות השנייה יקבעו תנאים נוקשים, הרי שהתוצאה תמשיך לעלות בקנה אחד עם התזה שהציגו גופי התקשורת וארגון העיתונאים, לפיה הממשלה מעוניינת בתקשורת חלשה מבחינה כלכלית, התלויה לצורך קיומה בהקלות רגולטוריות מגופי הפיקוח כדי לחזק את ההשפעה של השלטון על כלי התקשורת בכדי למתן את הביקורת עליו.