אהבתי לא מושלמת
רק חצי ממנה נוכח
להשלמת החלק החסר
שאיננו
אני זקוק לחצי שלך.
וביחד נאהב יותר
מסך חלקינו.