היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, ביטל את השתתפותה של המשנה ליועמ"ש דינה זילבר בדיון שקיימה אתמול (שלישי) הוועדה לביקורת המדינה. הישיבה עסקה בהתנהלות רשויות המדינה בקהילה הטרנסג'נדרית בישראל, נושא הנופל בתחום אחריותה של זילבר במשרד המשפטים. את מקומה תפסה עו"ד דפנה גוטליב ממחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

בפנייתה אתמול ליועץ המשפטי, על מנת לברר אם זילבר תיקח חלק בישיבה, כתבה יו"ר הוועדה ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) כי "הישיבה תתמקד בשאלת הנוהל לשינוי סעיף המגדר בתעודת הזהות של מי שמבקשים לשנות את מגדרם ללא הליך כירורגי. את הנושא מרכזת ומובילה במשרד המשפטים המשנה ליועמ"ש, הגברת דינה זילבר, אשר פועלת לזרז את פרסום הנוהל, ובכך להקל על מציאות חייהם הקשה ממילא של חברי הקהילה הטרנסג'נדרית". עוד ציינה כי כי פנתה עם שאלה זו למנדלבליט עוד קודם לכן, אך נענתה כי הוא טרם קיבל החלטה בנושא.

בתשובה שנתן מנדלביט לא נימק את החלטתו להחליף את זילבר בגוטליב. מנדלבליט כתב כי "מבלי להתייחס לטענות המופיעות במכתבך, אבקש לעדכנך כי עו"ד דפנה גוטליב, ממחלקת יעוץ וחקיקה (משפט ציבורי-מנהלי), היא אשר תשתתף מטעמי במסגרת הדיון הצפוי מחר בוועדה".

כזכור, לפני כשבוע הודיעה שרת המשפטים שקד כי לא תאפשר יותר לזילבר לייצג את המדינה בכנסת ובממשלה, היות וזילבר הביעה את עמדותיה האישיות בשתי ישיבות שעסקו בחוק היועמ"שים אותו מקדמת שקד. בישיבות אלה, הביעה זילבר התנגדות לחוק, אליו הודיע גם מנדלבליט כי הוא מתנגד. עם זאת, לטענת שקד זילבר זלגה מתפקידה והתבטאה באופן המשקף את עמדתה האישית לחוק, דבר אותו אינו אמורה לעשות.

לאחר הודעת שקד, הגיב מנדלבליט בחריפות במכתב משלו, בו הודיע לשקד כי ההחלטה אודות ייצוג עמדת היועמ"ש בכנסת נתונה בסמכותו, וכי הוא יחליט האם זילבר תמשיך לייצג את עמדתו או לא. למרות החלטה זו, קיבל מנדלבליט את ההחלטה לבטל את הופעתה של זילבר בכנסת אתמול.