אני כפוי טובה
הולך על הקשקש
ואוכל את הדג.
פותח מטרייה
והולך בין הטיפטופים.
עושה עבודה:
הקט(א)רים סוחבים קרונות
עם מיליוני דולרים
ואיני מגיש חשבונית,
אני מתחמק ממס
מכאן יוצא:
אני תומך חמאס.
ירדנו מהפסים?