עוטף
חוטף
עוד סיבוב,
חמש מאות טילים
גיבוב
של אלפי מילים
בקבינט.
אחד מת
עשרות פצועים,
כל שנבקש
הפסקת אש.
עוטף
חוטף
כתף קרה,
ומחר נקרא
בכל העיתונים
על הסבב הבא
ונעטוף בהם דגים.