ההסתדרות, ועד העובדים והנהלת החברה הממשלתית נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) הבונה את הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב, חתמו על הסכם קיבוצי ראשון ופורץ דרך המסדיר את תנאי העסקת כ-130 העובדים.

ההסכם יחול על עובדים מכלל הסקטורים השונים בחברה בהם עובדי מנהלה, עורכי דין, מהנדסים, מנהלי פרויקטים ועוד, וכן גם על עובדים שייקלטו בנת"ע בעתיד. תוקף ההסכם הוא עד לסוף שנת 2021, כאשר חלקים ממנו יחולו רטרואקטיבית.

כחלק מההסכם, העובדים המועסקים בנת"ע שנה לפחות יקבלו מענק חתימה דיפרנציאלי עד לסכום של 3,500 שקל. עובדים שהועסקו בחברה בעת מעבר משרדיה מתל-אביב לחולון יקבלו בנוסף מענק בגובה 2,000 שקל.

ההסכם מעניק לעובדים תוספת שכר אחידה בגובה 1% מדי שנה, ועם חתימתו יקבלו העובדים גם תוספת שכר רטרואקטיבית מינואר 2018 בגובה 2%. בנוסף נקבע תקציב קידומים דיפרנציאלי שיחולק לעובדים בהתאם לביצועיהם והערכותיהם. גובה תקציב הקידומים יעמוד מדי שנה על 1% משכר העובדים, ובשנה הראשונה על 2% רטרואקטיבית מיולי 2018. לצד זאת, סיכמו הצדדים על תקציב מענקי מצוינות בגובה 1.2% משכר העובדים מדי שנה ובגובה 2.2% בשנה הראשונה.

עוד כולל ההסכם: משרת הורה לפי הנהוג בשירות המדינה; הגדלת השי לחג ב-800 שקל בשנה; הגדלת האש"ל היומי עד לסכום חודשי של 563 שקל; הגדלת ההפרשות לפנסיה ל-7.5%; תחילת הפרשות לקופת גמל על שעות נוספות בשיעור של 6.5%; שני ימי בחירה והגדלת מכסת ימי החופשה עד למקסימום של 22 יום בשנה כנהוג בשירות המדינה; הגדלת ההחזר על פעילויות ספורט שמבצעים העובדים מ-1,000 ל-1,500 שקל. ההסכם כולל מנגנון משותף לצדדים תוך מעורבותם של ההסתדרות ושל ועד העובדים בכל הנוגע להליכי פיטורים וניוד של עובדים בנת"ע.