בצוק העיתים
המרחק
בין צפון לדרום
היא שעת הדחק
של המלך העירום.
באמצעות מדיניות ההפחדה
של החסוי והבלתי נודע,
ובה בעת
בזכות ליקוי המאורות
ואות הקלון
של הקבינט,
הוא מבקש מהתושבים
באשקלון ושדרות
ומשאר תושבי הדרום
סינדרום הכלה,
של חמש מאות טילים
ושל מחדלי הממשלה.
המלך הוא עירום.