מר בטחון
מצא לנכון
לספר על סיירת מטכ"ל
ועל סבנה
ועל אח ששכל
ועוד כהנה וכהנה.
אך מעל הכל
בשבח סגולותיו
הפחד ומשול,
כפרה עליו.