התעוררתי בבוקר
עם זיפים
על פני היום שנגמר.
התגלחתי למשעי
שלא להשאיר צלקות
של עבר.
אתחיל את מחר
עם פנים חלקות.