כשאת מדברת
אני נעשה חרש
וקורא את שפתייך
מהם מתפרש,
שפיך וליבך שווים
ואנו מאוהבים.
וכל שמתחשק לי
לנשק
את מתק שפתייך.