אני מטוטלת
ממשיך בכח האינרציה
שעה אחר שעה
כמו שעון,
להתחזות לקוקיה
לצפצף על הזמן
מבעד לחלון,
ולממש את האופציה
לאהוב אותך
עוד קדנציה
בקן שלך.