הוועדה לענייני ביקורת המדינה התכנסה אתמול (רביעי) לדיון בהסכם שנחתם בין ההסתדרות להתאחדות בוני הארץ המאפשר הטלת קנסות על עובדים מאוגדים שמסרבים להשתמש בציוד מגן אישי שסופק להם על ידי המעסיק.

יו"ר הוועדה, ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) אמרה כי "ההסכם בנושא תאונות הבנייה הוא מצמרר, רק הפועלים משלמים בו מחיר". הוסיפה יחימוביץ' כי "אם פועל ייקנס בעקבות ההסכם – אגייס עבורו את הסכום".

"ההסכם הוא מצמרר. במצב הקיים של העדר תקני בטיחות, רשם הקבלנים לא מפעיל סנקציות על יזמים וקבלנים. אך בסופו של דבר נחתם הסכם שקובע שיש רק קבוצה אחת שאמורה לשאת בעונש ולשלם את המחיר – פועלי הבניין עצמם, שאמורות להינקט נגדם סנקציות כספיות" אמרה יו"ר הוועדה, ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני), "בעיני זה מצמרר. מוסרית ומעשית, מה גם שרוב תאונות בניין נגרמות לא בגלל שעובדים לא חבשו קסדה, אלא כי לא נעשה מינימום למנוע מוות, כמו פריסת רשתות מתחת לפיגומים שקבלנים נמנעים מלעשות. העובדים הם גם משלמים בדמם, או נשארים נכים. לפי ההסכם, גם ההרוגים בפוטנציה צריכים לשלם מכיסם וזה ילך לקרן שמחזיקות בה ההסתדרות וההתאחדות – כאילו אין להם מספיק כסף, צריכים גם לגזול את כספם של עובדי הבניין".

עוד הוסיפה כי "אם מישהו יעז להטיל על עובד קנס אני אתגייס לצדו ואשיג לו סיוע משפטי כדי שלא ישלם את הקנס הזה. מכל ההבטחות ששמענו אחרי השביתה שלא הייתה יצא רק ההסכם הזה לטובת הקבלנים. מכל ההסכמות שהיו אחרי השביתה רק זה קרה. אנחנו בודקים האם הדבר המפלצתי הזה הולך להיאכף".

דבי ספיר אלעזר, סגנית היועץ המשפטי במשרד העבודה אמרה בוועדה כי ההסכם החדש להענשת העובדים, לא כרוך בהחלטה של שר העבודה האם ההסכם ייאכף או לאו. "לשר אין סמכות לאכוף את ההסכם הקיבוצי או לבטל אותו. בכל מקרה, פקח שיגיע למקום עבודה אין לו סמכות לאכוף את ההסכם".

כאמור, על פי ההסכם שנחתם בשבוע שעבר, תוקם ועדת בטיחות משותפת שהרכבה יכלול נציג מטעם ההסתדרות, נציג מטעם התאחדות בוני הארץ ומומחה בטיחות חיצוני מוסכם. ועדה זו תפעל להגברת האכיפה באתרי הבנייה, תוך דגש על חובתם של העובדים לעמוד בנהלי הבטיחות ולהקפיד על שימוש נכון וקבוע בציוד מגן אישי. הוועדה תהיה מוסמכת להטיל קנסות כספיים במקרים של הפרות בטיחות מצד עובדים באשר לחובת השימוש שלהם בציוד מגן אישי. בגין סירובו של עובד להשתמש בציוד מגן, וככל שהמעסיק מילא את חובותיו, לרבות אספקת ציוד תקין, הדרכת בטיחות שוטפת ומתן הדרכה מפורשת להשתמש בציוד, תוכל הוועדה לנקוט בשורה של סנקציות נגד העובד אשר סיכן את עצמו או סביבתו: החל במתן נזיפה והתראה ועד לקנס כספי שיעמוד על מכפלות שכרו היומי התעריפי של העובד, בהתאם לדרגה שבה שובץ.

כך לדוגמה, בגין סירוב העובד להשתמש בציוד מגן אישי או בגין הפרת בטיחות חמורה באופן מסכן חיים, כמו למשל אי חבישת רתמה בעת עבודה בגובה, תוכל הוועדה להטיל על העובד קנס בגובה שכפול משכרו התעריפי היומי. במידה ומדובר בהפרת בטיחות חמורה חוזרת בתקופה של שישה חודשים ממועד ההפרה הקודמת, סכום הקנס יוכל להגיע עד לסכום של פי ארבעה משכרו היומי של העובד, בהתאם לדרגה שבה שובץ.

מהתאחדות בוני הארץ נמסר בתגובה כי "ההתאחדות הינה צד להסכם היסטורי שמטרתו אחת – הבטחת התנהלות של כלל העובדים באתרי הבנייה על פי נהלי הבטיחות והחוק. נדגיש, כי הסכם זה מבטיח התגייסות של עובדים למאבק שמנהלים התאחדות בוני הארץ, ההסתדרות החדשה והרגולטורים בתאונות העבודה בענף הבנייה, רק באתרי בנייה שבהם יפעל הקבלן על פי כל חוקי הבטיחות".

מטעמו של יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן נמסר כי "יחימוביץ' ממשיכה רק לדבר ולבקר את מי שעושה. ההסתדרות באופן חסר תקדים פתחה בסכסוך עבודה בנושא שאף אחד, כולל יחימוביץ', לא הביא בו פתרונות, והביאה להישגים עצומים ולשינוי בתחום. עכשיו במקום לסייע ביישום ההסכם ובהקפדה שאכן ההבטחות יקוימו היא ממשיכה להשמיץ. אפשר להבין שהיא עדין כואבת את התבוסה הפוליטית שזרקה אותה לספסלים האחוריים של הפוליטיקה אבל רצוי שתתבגר ותהיה עניינית".