נדחתה בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר לו לממן את הגנתו המשפטית באמצעות מקורביו – כך הכריעה אתמול (רביעי) הוועדה למתן היתרים שפועלת ליד מבקר המדינה.

נתניהו ביקש מהוועדה באפריל האחרון שתאפשר לו להסתייע בשניים ממקורביו שאינם אזרחי ישראל, מר ספנסר פרטרידג', יזם בתחום הנדל"ן, ומר נתן מיליקובסקי, שהוא בן-דודו, לצורך מימון הוצאותיו המשפטיות. בבקשתו לא הסביר ראש הממשלה את אי מסוגלותו לשלם בעצמו את הוצאותיו וכן לא נכלל פירוט של הסכום המבוקש.

מצב של גביר המשלם כספים לנושא משרה ציבורית, יש להימנע ממנו הן מהותית והן בשל מראית העין

בין הנימוקים לסירוב הופיעו החלטות שהתקבלו כבר בשנת 1990, אז נקבע שמימון הוצאות משפט איננו מסוג העניינים שבהם מוצדק לאפשר היתר אישי לחריגה מ"הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים". לרוב נדרשות נסיבות אישיות ייחודיות וכבדות משקל כדי לאשר החרגה שכזו.

הוועדה קבעה גם כי מימון הוצאות משפט הנובעות מחקירה פלילית, הכוללת חשש למעשים פליליים בקשר עם בעלי הון שונים, כפי שדובר בפרשת תיק 1000 שבגינה ביקש נתניהו היתר לקבל סיוע מימוני בהגנתו, לא ראוי שייעשה בידי בעלי הון. "מצב של גביר המשלם כספים לנושא משרה ציבורית, יש להימנע ממנו הן מהותית והן בשל מראית העין…" (החלטת היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין מיום 24.5.2000 בעניין נשיא המדינה עזר ויצמן). מימון כזה עלול לפגוע באמון הציבור בשלטון בהקשר של טוהר המידות. מתן היתר אישי לאי קיום הכללים בנסיבות העניין אינו מוצדק ואינו ראוי מבחינה ציבורית", כך בנימוקי הוועדה.

עוד נימוק לאי מתן ההיתר לראש הממשלה ניתן בשל היעדר מסמכים ופירוטים הנחוצים על מנת לאשר קבלת תרומה למימון הוצאות משפט באופן הזה. בפני הוועדה לא נתקבלו תשובות לשאלות כגון – מהו הסכום הכללי שאותו מבקש ראש הממשלה לגייס מהתורמים? או, למשל, מהו הסכום אותו מוכן לתרום כל אחד משני התורמים? לגבי אלה תיקים מבקש ראש הממשלה לקבל תרומות ומהו שכר הטרחה שכבר הצטבר בכל תיק?

גם לגבי פרסום החלטת הוועדה פרצה מחלוקת. באי כוחו של ראש הממשלה ביקשו כי החלטתה לא תפורסם וכי הוועדה תדון מחדש באישור ההחרגה. חברי הוועדה דחו גם בקשה זו ופרסמו את החלטתם כמקובל במקרים אחרים.

פרקליטיו של ראש הממשלה נתניהו מסרו בתגובה כי "לאור שילוב הנסיבות של פטירתו של עו״ד יעקב וינרוט ז״ל והאירועים הביטחוניים שראש הממשלה נתניהו ניהל בעת האחרונה, לא עלה בידו לענות לשאלות הוועדה במועד שהיא קבעה. צוות הפרקליטים החדש של רה״מ בראשות עו״ד נבות תל-צור, כבר פנה לוועדה והבהיר כי בימים הקרובים יועברו כל הנימוקים לבקשה שהופנתה לוועדה ובכלל זה תקדימים בהם ניתנו אישורים לנבחרי ציבור למימון הגנתם. לפיכך יש להמתין להחלטה הסופית של הוועדה לאחר שתשמע את הנימוקים המלאים שיוגשו בפניה".

אלא שכאמור, הוועדה כבר הבהירה כי היא נתנה את החלטתה הסופית בנושא וכי לא תתאפשר דחייה נוספת או דיון נוסף בעניין.

בראש ההרכב שדן בבקשת ראש הממשלה עמד סגן נשיא בית המשפט המחוזי (בדימוס), ד"ר עוני חבש; ושני חברים :היועצת המשפטית לשעבר למבקר המדינה עו"ד נורית ישראלי; מנהל נציבות תלונות הציבור לשעבר עו"ד אביגדור רביד.