במשרד האוצר מתחזקת ההערכה שהגרעון בתקציב המדינה יתכנס בסוף השנה אל היעד: על-פי הנתונים שפרסם אתמול (רביעי) המשרד, בנובמבר האחרון נצבר גרעון של 0.1 מיליארד שקלים בלבד והוא צפוי להתכנס לכיוון היעד עד לסוף 2018. במונחים שנתיים, עמד הגרעון בנובמבר על רמה של 3.5% מהתמ"ג, לעומת 3.6% באוקטובר.

ביצוע הוצאות משרדי הממשלה עומד עד כה על 88.4% מהתקציב וההכנסות ממיסים עומדות על 91.4% מהיעד השנתי.

נכון לסוף החודש, עומד הגרעון על 24.9 מיליארד שקלים מתוך תכנון שנתי של 38.5 מיליארד שקלים המהווים 2.9% מהתוצר. הגרעון ב-12 החודשים האחרונים הכולל גם את דצמבר 2017, בו נרשם גרעון גבוה במיוחד, עומד על 3.5% מהתוצר, שיפור מהחודש הקודם בו נרשם גרעון של 3.6% מהתוצר. באוצר מעריכים שעד סוף דצמבר 2018 יתכנס הגרעון לכיוון היעד ואף מעט גבוה ממנו.

גביית המיסים בחודש נובמבר עמדה על 24.7 מיליארד שקלים – מעט נמוך מהממוצע השנתי שעמד על 25.5 מיליארד שקלים. כדי לעמוד ביעד הגביה השנתי שעומד על 307.2 מיליארד שקלים צריכה רשות המיסים להצליח להכניס בדצמבר 26.6 מיליארד שקלים. קיים ספק לגבי יכולתה לעמוד בכך אך כמעט ואין תרחיש בו היא לא לפחות מגרדת את הסכום מלמטה.

בתחום ההוצאות שנת 2018, להבדיל משנים קודמות, מסתמנת כשנה שבה התקרבו מאוד באוצר ליעד ההוצאה שעד כה עומד, על 88.7%. יש לציין כי ההוצאה של מערכת הביטחון עומדת בתום 11 חודשים מתחילת השנה על 94.3% מהתקציב המקורי שלה. הביצוע העודף במשרד הביטחון מתאזן בחלקו בתת ביצוע במשרדים המנהליים הכוללים את משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד החוץ, משרד הפנים, ורשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול. הללו הוציאו עד כה 86% מתקציבם בלבד.