המשרד להגנת הסביבה הודיע אתמול (רביעי) לחברת נובל אנרג'י, המפעילה את אסדת לוויתן, כי הוא דוחה את בקשתה להיתר פליטה במתכונתה הנוכחית. זאת, בשל פער הנוגע למספר הרכיבים הצפויים להיות באסדה.

לפי הודעת המשרד, בבקשה של נובל שעודכנה ביוני 2018, צוין כי יהיו באסדה 1,403 רכיבי ציוד בעלי פוטנציאל דליפה של חומרים אורגניים (ללא מתאן) – מה שעשוי להיות מקור פליטה. מומחי המשרד להגנת הסביבה, שבחנו את סבירות הנתונים ואת הבקשה, דרשו מהחברה לבצע גם בדיקה חוזרת של מספר זה.

אסדת הגז מעל מאגר תמר (צילום: משה שי / פלאש 90).

לאור חשיבות הנושא חייב משרד האנרגיה את חברת נובל אנרג'י לקבל לידיו חוות דעת חוזרת, שתבוצע באמצעות חברה חיצונית. לאור הבדיקה החוזרת, שבוצעה על ידי חברה חיצונית, באוקטובר 2018 עדכנה נובל אנרג'י כי מספר הרכיבים העדכני הוא 8,852 רכיבים – שינוי מהותי שלא ניתן לקבלו. לאור זאת, דחה המשרד להגנת הסביבה את בקשתה הנוכחית של נובל.

במשרד הדגישו כי אם נובל אנרג'י תבחר להגיש מחדש את הבקשה, עליה לכלול בה אמצעי טכנולוגיה מיטבית (BAT) לרכיבי ציוד, כולל רכיבים ללא דליפות וכי על החיבורים להיות אטומים טכנית.

משמעות דחיית הבקשה היא, בין השאר, כי על נובל אנרג'י לשאת מחדש בכל העלויות הכרוכות בהגשה נוספת של בקשה להיתר הפליטה, בהיקף של מאות אלפי שקלים.

לא סוף פסוק

הודעת המשרד מאותת לחברת נובל אנרג'י שלא מדובר בחותמת גומי, אך איננה מאיימת באופן מיידי על הפרויקט עצמו, שצפוי להתחיל להזרים גז בסוף שנת 2019. לנובל אנרג'י יש די זמן, להגיש בקשה מתוקנת אם כי הדבר עלול לחייב אותה לשנות את תכנית הבינוי של האסדה, בכך שתעמוד בדרישות של המשרד להגנת הסביבה ביחס לכל הרכיבים העשויים לחולל פליטות – כ-9,000, ולא כ-1400 כפי שנכתב בבקשה המקורית, פעולה שיכולה להגדיל את עלויות הפיתוח בסכום לא ידוע.

תגובת שותפות לווייתן: "שותפות לוויתן מעריכה את חשיבות עבודתו ופיקוחו של המשרד להגנת הסביבה. כחלק מההערכות מקצועית ולבקשת המשרד להגנת הסביבה נערכה בדיקה שבעקבותיה עודכן מספר הרכיבים באסדה. בדיקה נוספת מטעם צד שלישי שבוצעה עבור נובל אנרג'י על ידי חברה חיצונית מצאה כי בהתאם למודלים המחמירים הנהוגים לאסדות בים הצפוני אין שינוי מהנתונים שמסרה החברה עד כה ביחס לפליטות.

"לבקשת המשרד נגיש בקשה להיתר פליטה בהתאם למספר הרכיבים החדש. יחד עם זאת, אנחנו נוקטים בצעדים שיבטיחו כי הפליטות יהיו מתחת למספר עליו הצהרנו במקור כדי לעמוד בהתחייבות שלנו ואף מתחת למה שהובטח. כפי שעשינו עד כה, נמשיך לפעול בשקיפות ובאחריות מול המשרד להגנת הסביבה ומול הציבור. אסדת לוויתן שנבנית בטכנולוגיה הטובה ביותר ובסטנדרטים המחמירים של ה -OECD תחל להזרים גז בסוף שנת 2019, היא לא תפגע באכות האוויר ביבשה ובחוף, לא תזהם את הים ותביא לשיפור משמעותי באכות האוויר בישראל".