יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד מתריע מפני החרפה של העיצומים בחברת מקורות ובחברת הבת שח"מ מקורות ביצוע, על רקע כוונת רשות המים להפריט את חברת הבת שח"ם ביצוע ב-2023, והחלטת הדירקטוריון להנפיק אגרות חוב סחירות של החברה.

במכתב ששלח ליו"ר דירקטריון חברת מקורות מרדכי מרדכי, למנכ"ל החברה ויו"ר דירקטוריון שח"מ מקורות אלי כהן, ולמנכ"ל שח"מ מקורות ביצוע עמית לנג כתב: "על שולחני הונחה טיוטת כללי המים, אשר מבחינתי ומבחינת ארגון עובדי מקורות מהווה יריית הפתיחה למירוץ חיסולן של חברת שח"מ מקורות והעבודה המאורגנת בחברת מקורות". עותקים מהמכתב נשלחו, בין היתר, גם לשר האנרגיה והתשתיות ד"ר יובל שטייניץ ולשר האוצר משה כחלון.

ארנון בר-דוד, יו"ר הסתדרות המעו"ף. מתוך אתר הסתדרות המעו״ף.

"לא יעלה על הדעת שתמוטטו 80 שנים של מפעל המים של מדינת ישראל, תהרסו 80 שנות עבודה מאורגנת ותהפכו מוסד לאומי, ציוני וערכי לגוף המנהל קבלני ביצוע" הוסיף. הוא התריע כי "הצעדים הארגוניים השוליים בהם נוקט ארגון העובדים בימים האחרונים הינם רק קצה הקרחון. פגיעה בעצמאות חברת מקורות, יישום תכניות לשינוי מבנה ארגוני, פגיעה בעובדים המאורגנים ופגיעה בהסכמים הקיבוציים משנת 2008, משמעותם החמרת צעדים ארגוניים". אמש הודיע ועד עובדי מקורות לעובדים כי הוא משבית לאלתר חלק מתיקוני התחזוקה ועבודות אחרות שתוכננו ברשת המים.

חברת שח"ם מהווה כ-400 מתוך כ-2,000 עובדי מקורות שתחת ההסכם הקיבוצי, והעובדים חוששים הן מפגיעה בתנאי העובדים בתהליך ההפרטה והן מהפגיעה בכוחם הארגוני. לצד הפרטת החברה מציעה רשות המים להגביל גם את היקף ההתקשרויות שבין מקורות לבין חברת שח"ם. הכללים שפורסמו ביום חמישי כוללים גם את הפרטת חברת הייזום של מקורות, שעובדיה אינם נמנים על ההסכם הקיבוצי.

"כשיש בצורת במדינה, וצריך לקחת את מלוא הכוחות כדי למצוא ולפתח מקורות מים – באה רשות המים, שהיא הגורם המרכזי האחראי לבצורת ושלא פעלה משך חמש שנים, ורוצה גם להפריט את חברת הביצוע שלנו ולהעביר אותה לטייקונים, ולנתק את מדינת ישראל מתחום תשתיות המים. זו הגישה שלהם" אמר ל'דבר ראשון' אילן הללי יו"ר הוועד הארצי של מקורות.

מחברת מקורות ומרשות המים טרם נמסרה תגובה.