לזכרן של יארה איוב וסילבנה צגאיי,
אשר במותן ציווי לנו את החובה לראות את סבלן הבלתי נראה של נערות ונערים כמותן.
תזכור עם ישראל, את בניה ובנותיה, הנאמנים והאמיצות, חיילות וחיילים בקרב על החיים שלהן, כאן בישראל.

תזכור את הילדים והילדות הנפגעים במקום מבטחם היחידי עלי אדמות, ביתם.
תזכור, את הנערים והנערות, אשר גורשו, נרדפו או נמלטו על נפשם, מבתיהם, מהמשפחות ומהקהילות שלהן, מהכפרים ומהערים, ותושיט להן יד חזקה ועוטפת שלא משאירה אף סדק בפתרון שדרוש להן כדי להתאושש ולהחלץ ממצבן.

תזכור, את אלו שהוצאו מביתם מכח צו והוצאו למסגרות, תזכור את טלטלת הנפש והגוף העוברת עליהן כל הזמן ותתאים את עצמה, כן ממש ככה, תתאים את עצמה למצבן.

תזכור, את אלו שנפלטו או ברחו גם מן המסגרות אשר ניסו לסייע להן, ומצאו מזור למצבם ברחוב האלים, הבלתי רחמן, או במקומות מנצלים ומסוכנים אחרים, נזכור את זה כל הזמן.

תזכור עם ישראל, את כל הנערות והנערים, אשר חרפו נפשן במלחמה על החיים, פשוטם כמשמעם, על זכות הבסיס של כל ילד, לבית ולא רק לקורת גג. לחינוך ולא רק למסגרת, לאהבה, לחום, לבטחון, לכבוד, לחופש, ולא לקיום השרדותי יומיומי. לאוכל מזין וחם וטרי, ולא לקופסאות שימורים פגות תוקף. לחברים וחברות ולא לדחיה קיומית בסיסית שהיא קרקע מצויינת למצבי ניצול נוספים בהמשך.

תזכור ישראל, את אלו שכבר לא כאן איתנו יותר. אלו שהתייאשו, או התפכחו והבינו שאם אין פתרון מותאם למצבן, אז גם המוות הוא פתרון לא רע בכלל.

תזכור, את כל מי שנרצחו, בידי מרצחים, מבית ומחוצה לו. את אלו שדאגו להסתיר את עצמם הייטב בחזות מתפקדת ונורמטיבית ואת אלו שמהלכות כאן ביננו, ספק חיות ספק מתות, עדות חיה לאלימות היומיומית עליהן, הממסדית והחברתית כאחד. תזכור ישראל, כי היא עדיין לא השכילה להציע להן פתרון רלוונטי, לחילוצן המיידי ממצבי ההשרדות והמצוקה.

תזכור עם ישראל, אבל גם תקח אחריות, על כל אלו שאין להן כתובת, אין להן מקום, אין להן פתרון. על כל מי שהבית הוא הכלא שלה, ואין לה בסיס לשום כיוון או התחלה חדשה.

תזכור ישראל, את כל הנספות והנספים במערכה הכבדה הזו, על החיים. תזכור לעולם ועד, שאין מלחמה חשובה מזו אבל אנחנו מפסידות בה כל הזמן.

יהיו חללי מערכות ישראל חתומים וחתומות בלב ישראל לדור ודור, כי בדמן ציוו לנו את החובה למנוע את הסבל של נערות ונערים כמותן.

יהי זכרן ברוך.

רעות גיא היא משפטנית וראש תחום קצה ונערות בעמותת עלם