כשראש הממשלה
אינו מאמין באללה
הוא מעלה את חמתו
של חיזבאללה,
וזה מהווה תרוץ
לשגר את שרת החוץ
לגואטמלה.
לעולם אינו מוותר
ותמיד הוא נכסף
לשפוך את האמבטיה
עם שומרי הסף,
לכן הוא חופר
מתחת לאושיות הדמוקרטיה
מנהרה,
מקום להסתתר
מהמלצות המשטרה.