אספתי ארבע אותיות
וזה היה מזמן,
השתמשתי בשתיים מהן
לבנות לך
סביבון קטן
ולהסתובב בין חדרי ליבך.
היה לי כאן
נס גדול.
אני אוהב אותך
בשלוש מילים
מימין לשמאל,
ללא פסק זמן
כבר שישים שנים.