התאוששות באוקטובר בשוק הנדל"ן. מספר העסקאות עלה ל-8,400 דירות אחרי שבספטמבר עמד מספר העסקאות על שפל של 5,400 דירות. כך עולה מנתוני הכלכלן הראשי באוצר שמתפרסמים היום. 

עוד עולה מהנתונים כי מתוך העסקאות שבוצעו באוקטובר 7,500 דירות נרכשו בשוק החופשי ו-873 דירות נוספות נרכשו במכרזי מחיר למשתכן. 2,900 מהעסקאות הן של דירות חדשות מקבלנים, הרמה הגבוהה ביותר מדצמבר 2017. פילוח נתוני מכירות הקבלנים בספטמבר-אוקטובר לאזורים מראה כי עיקר הצמיחה במכירות מיוחסת לאזור רחובות. בתל אביב לא נרשם שינוי ובשאר אזורי הארץ מכירות הקבלנים נמצאות בירידה. בולטת ירושלים עם ירידה של 25% במכירות הקבלנים.

נתון מעניין נוסף אותו מציג הכלכלן הראשי מעיד על התארכות תקופת ההמתנה של הרוכשים בין מועד הרכישה למועד הכניסה לדירה בפועל. אם בינואר השנה רק 12% מהרוכשים המתינו יותר משנתיים עד לכניסה לדירה, באוקטובר עלה מספר הממתינים יותר משנתיים ל-40%. משמעות הדבר שיותר רוכשים מוכנים לרכוש דירות על הנייר על מנת ליהנות ממחירי המכירה המוקדמת.

על אף שנראה כי בחודש אוקטובר חלה עליה ברכישות משקיעים (5%) לעומת אוקטובר הקודם, הכלכלן הראשי מציין כי בשנה שעברה חגי תשרי חלו בחודש אוקטובר ולכן מציע להסתכל על הנתון המשותף של ספטמבר אוקטובר, שבהשוואה לשנה שעברה רשם ירידה של 24% ברכישות המשקיעים שהיוו 12.9% מהשוק.