בלכתי אשאיר
לעומדים מאחורי
מצדדי ומלפני
שיר,
להסתיר בו את עיני
בשעת הדחק,
לספור עד שלוש
ולזעוק זעקה:
זה לא משחק,
ולפרוש
בקול דממה דקה.