ארצי שלי מה נאווה
כל בוקר
אני רן לה
"שם הרי גולן"
הושט היד
וגע בו.