מועצת המכינות הקדם צבאיות מפרסמת היום (רביעי) את דו"ח מסקנות ועדת אהרונישקי לבחינת אסון נחל צפית שהתרחש בסוף חודש אפריל 2018 ובו נספו 10 חניכות וחניכים. הוועדה, שבראשה עמד רנ"צ בדימוס שלמה אהרונישקי, קמה ביוזמת מועצת המכינות הקדם צבאיות מיד לאחר האסון בנחל צפית והתעסקה בארבעה צירים: במבנה המכינות, תהליך העבודה במכינות, דרכי טיפול ואישור פעילות ונושאי הבטיחות במכינות במטרה לייצר תיק פעילות. הדו”ח ברובו מעביר ביקורת על המדינה ולא נועד לחקור את האירוע אלא רק לייצר תוכנית פעולה בטיחותית להמשך הפעילות של המכינות.

על-פי הדו”ח קיים חוסר מהותי במדיניות ברורה מאז הקמת המכינות וישנו מצב של פיזור עמותות קטנות שמנהלות את המכינות ועל כן קיים קושי מערכתי מובנה לקידום סטנדרטים ראויים ברמה המקצועית, חינוכית ניהולית ובטיחותית בתוך עולם המכינות. מועצת המכינות מוזכרת בדו"ח כגוף המתווך בין המדינה וצה"ל לבין המכינות אך אין למועצה שום סמכות מחייבת על המכינות. לדוגמה, בדצמבר 2015 נכתב ופורסם קובץ נהלי בטיחות ומשמעת על-ידי מועצת המכינות, אך אין לו תוקף מחייב, והמועצה גם לא יכולה לפקח על ביצועו ואכיפתו. למכינות עצמן, מציין הדו"ח, אין פרוטוקול או גוף נהלים ברור, מסודר ואחיד או אפילו התייחסות רצינית לנושאי ביטחון ובטיחות, ובמקומות בהם היא כן נמצאה – אין היא עוסקת במכלול כלל היבטי הבטיחות אלא רק בנהלים פרטניים.

מסוקים בחיפושים בנחל צפית 26 באפריל (צילום: מאור קינבורסקי/ פלאש90)

הדו"ח העביר ביקורת על כך שלא מתקיימת רגולציה ופיקוח מתאים של המכינות על-ידי משרדי הממשלה ולא נסגרות מכינות שאינן עומדות בתקנים ובכללים, על כך מציין הדו"ח שמשרדי הממשלה לא קבעו כללים ולא פיקחו על מימושם בענייני ההכנה לצה"ל והפיתוח הגופני, שתחת אחריות משרד הביטחון, או הנחלת נורמות ניהוליות בפעילויות חוץ שבשגרה, תחת אחריות משרד החינוך. באופן כללי טוען הדו”ח שעמדתו העקבית של משרד החינוך היא לא להתערב ולהכתיב כללים למכינות ולאפשר להן מרחב פעולה רחב, על כן, המשרדים אינם יורדים לפרטים בכל הקשור להנחיות בטיחותיות הקשורות לפעילות המכינות.

עוד ציין הדו"ח, שהוועדה התקיימה במקביל לוועדה הבינמשרדית בהובלת מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, שהכינה דו"ח שמטרתו להסדיר את פעילות המכינות ליצירת סטנדרט בטיחותי אחיד בדגש על פעילויות החוץ והשטח של המכינות. כמהלך מרכזי המליצה הוועדה הבינמשרדית את הכנסת המכינות לפיקוח הלשכה לתיאום טיולים וחדר המצב של מוקד הטיולים של משרד החינוך, מהלך שבוצע בחודשים האחרונים.

הדו"ח ציין שהסיוע המקצועי למכינות מצד משרדי הממשלה מצומצם מאוד וההתאמה בין תקנות המדינה למתרחש בשטח מוגבלות. עוד צוין כי העמותות מגישות תכניות חינוכיות כל שנה לאישור משרד החינוך אך הרגולציה על התכניות כמעט ולא קיימת בשל מחסור חריף בכוח אדם.

מסוקים בחיפושים בנחל צפית 26 באפריל (צילום: מאור קינבורסקי/ פלאש90)

המלצות הדו"ח כוללות מגוון היבטים ניהוליים ותקנוניים ברמה הכלל ארצית והמשרדית בכל הקשור לאופן פעילות המכינות כאשר בראשן הדרישה להפיכת מועצת המכינות הקדם צבאיות לגוף סטטוטורי עם יכולות תקציביות וסמכויות המאפשרות בקרה ופיקוח על פעילותו ופעילות המכינות. בין היתר ממליץ הדו"ח על עדכון ל'חוק המכינות התשע"ה', הגדרת תחומי האחריות והסמכות של משרד החינוך ומשרד הביטחון מול המכינות וחיוב הפיקוח בחוק, הקמת ועדה ארצית לבטיחות שתורכב מבעלי מקצוע ותהווה גוף מקצועי לליווי המכינות בנושאי בטיחות ובטחון, בדומה לוועדת המפעלים של מועצת תנועות הנוער. עוד המליץ הדו"ח על בניית תיקי בטיחות שכל מכינה תצטרך להידרש אליהם, אימוץ הוראות משרד החינוך בכל הקשור לפעילויות חוץ, הטלת האחריות על הבטיחות במכינה על מנהלי המכינות באופן אישי ויצירת היררכיה ברורה של בעלי אחריות ממועצת המכינות עד האחראים על הטיולים בשטח, קביעת סרגלי מאמצים בטיחותי לפעילויות חוץ ועוד.

"הדו”ח שאנחנו מפרסמים היום הוא פרי עבודה קשה מורכבת של חברי הוועדה וכמובן גופים נוספים ואנשים נוספים שנפגשנו איתם", מסר אהרונישקי. "המטרה שהצגנו לנגד עינינו היא לשפר ולהעצים את פעילות המכינות שכל כך חשובה וכל כך תורמת לחברה הישראלית אבל בצד השני לתת כלים ארגוניים טובים יותר למנהלים והמדריכים על מנת שיוכלו לעשות את הפעילות הזו בהרבה יותר בטיחות ובטחון. המטרה היא בסופו של דבר להחזיר את כולם הביתה בשלום"

"אנו מגישים היום את דו"ח אהרונישקי שנכתב מתוך אובדן נוראי של עשרה צעירים במוות מיותר אשר יכול היה להימנע" מסר דני זמיר, מזכ"ל מועצת המכינות הקדם צבאיות. "הדו"ח נכתב על-ידי גורמי מקצוע חיצוניים, המובילים בתחום הבטיחות והביטחון במטרה ללמוד את הכשלים בכל הדרגים, להביא לשינוי תרבותי מהיסוד ולעשות הכל על מנת להבטיח שאסון כואב כל כך לא יחזור. יש לבחון לעומק את הצעתנו לשינוי המצב הקיים שבו הגוף היחיד שמסוגל מקצועית ומוכן מעשית ליטול את סמכות הפיקוח והאחריות על מכינות (מועצת המכינות – ד.ט) נעדר סמכות סטטוטורית".

דני זמיר, מזכ״ל מועצת המכינות בישיבת ועדת החינוך על מסקנות הביניים מסקנות הביניים בנוגע לאסון נחל צפית, 8 במאי 2018. (צילום: מרים אלסטר / פלאש 90).

בוועדת החינוך שדנה בנושא הפקת המסקנות מהאסון והתכנסה לפני שלושה שבועות, האשימו ההורים, חברי הכנסת ויו"ר הוועדה, חבר הכנסת יעקב מרגי (ש"ס), את המדינה בכך שעדיין לא יצאה במהלך מקיף ורציני להפקת לקחים מהאסון. ההורים האשימו בין היתר את המדינה ואת מועצת המכינות בכך שלא עשו מספיק מראש כדי למנוע את האסון ושהנהגת המכינות יצאו במהירות להגן על המכינות במקום לקחת אחריות. חברת הכנסת אורלי לוי-אבוקסיס (סיעת יחיד) טענה בוועדה שתדרוש את הקמתה של ועדת חקירה פרלמנטרית והיום העלתה הצעה לסדר יומה של הכנסת על הצורך בהקמת ועדה שכזאת.