אני צפור
נודד כמו עגור
על כנפי השיר
למקור חום
ומזון רוחני
ללא וייז.
יש לי חזון
להתחרז עם גרגרי התירס
שפיזרת באגמון
אשר בליבך,
ולברך:
שהחיינו והגיענו.