לרגל יום יום העצמאות ה-68 של מדינת ישראל, פרסם הלמ"ס שורת נתונים, ובהם השוואה בין ישראל של 2016 לישראל בשנותיה הראשונות. על פי הנתונים, חיים היום בישראל כ-8.52 מיליון אנשים. מאז יום העצמאות האחרון שעבר גדלה אוכלוסיית המדינה ב-182 אלף איש, גידול של 2.2%. בתקופה זו נולדו בישראל 195 אלף תינוקות ונפטרו כ-47 אלף איש. מספר העולים שהגיע לארץ בשנה זו עמד על 36 אלף איש.

קרדיט: דבר ראשון.

קרדיט: דבר ראשון.

האוכלוסייה היהודית בישראל מהווה 74.8% אחוז מכלל האוכלוסייה (6.3 מיליון), בעוד האוכלוסייה הערבית מהווה 20.8% (1.7 מיליון). בעולם יש כיום 14.3 מיליון יהודים (נכון ל-2014) לעומת 11.5 מיליון ב-1948. מתוך יהודי העולם כמעט כחצי (43%) חיים כיום בישראל, לעומת 6% בקום המדינה.

השינוי אדיר בין אז להיום ניכר בתחום מוצרי הצריכה. בישראל של ימינו יש פי 87 יותר מכוניות, ל-87% מהאוכלוסייה יש מזגן (לעומת 10% ב-1957). אחוז בעלי הטלפון הסלולרי עומד היום על 96%, וזאת לעומת 13% בעלי טלפון קווי ב-1963.

קרדיט: דבר ראשון.

קרדיט: דבר ראשון.

הפעילות הכלכלית הכפילה את עצמה פי 44 – מתמ"ג של 25.1 מיליארד ש"ח בשנת 1950 לתמ"ג של 1,108 מיליארד ש"ח ב-2015. בזמן זה, עלה התמ"ג לנפש עלה פי 6.7.

בנתון אחד חלה ירידה לא קטנה: בבחירות לכנסת הראשונה (שעוד נקראה האספה המכוננת) הצביעו 86.9%. בבחירות לכנסת ה-20 בשנה עברה הצביעו רק 72.3% מבעלי זכות ההצבעה, ירידה של 14%.