ועדת שרים לחקיקה אישרה היום את המשך "רפורמת הדיסריגרד", במסגרתה ירדו גובה הקיזוז מקצבת הבטחת הכנסה ומזונות להורים יחידניים שמשתלבים בעבודה מ-60% ל-25%. ככל הנראה החוק יעלה לקריאה ראשונה בשבוע הבא.

על פי נתוני הביטוח הלאומי, שנתיים אחרי תחילת הרפורמה נרשם שיפור של מאות שקלים בהכנסה החודשית, מקצבה ושכר, של משפחות חד הוריות המקבלות מהביטוח הלאומי קצבת הבטחת הכנסה או מזונות.

שר העבודה והרווחה חיים כץ יזם את רפורמת הדיסריגרד בינואר 2017 , אז אישרה הכנסת הוראת שעה לשנתיים שמטרתה להקל במבחן ההכנסות מעבודה להורים עצמאים (משפחות חד הוריות) המקבלים קצבת הבטחת הכנסה או מזונות מהביטוח הלאומי, תוך הורדת אחוזי המס מעבר לדיסריגרד ( הסכום שניתן להרוויח מבלי שהקצבה תפגע, שעמד על 677 שקלים בחודש) מ-60% ל-25%, וזאת לצד שמירה על  ההטבות מעצם הזכאות לקצבה כמו  הנחה בחשמל ובארנונה.

לפי מחקר מלווה שערך הביטוח הלאומי נמצא כי השכר הממוצע של מקבלי הקצבה שעבדו עלה בין ינואר לבין נובמבר 2017 ב-297 שקלים בחודש בממוצע. כמו כן, בעקבות הוראת השעה, גובה הקצבה של מקבלי הבטחת ההכנסה שעבדו עלה בכ-550 שקלים בחודש, לפי שיעור הקיזוז החדש לעומת הישן, ואילו מקבלות מזונות הגדילו את קצבתן בכ-430 שקלים בחודש.

על פי נתוני ביטוח לאומי, הרפורמה  קירבה את סך ההכנסות מגמלה ומשכר של מקבלות הקצבה העובדות לשכר המינימום ועמד על כ-5,100 שקלים בדצמבר בקרב מקבלות קצבת מזונות ועד ל-5,700 שקלים בקרב מקבלות שאירים עם השלמת הכנסה, זאת לעומת כ-4,600 שקלים אם היו נשארים בתנאים הקודמים ללא שינוי בשיעור מס הקיזוז. היוזמה של שר העבודה והרווחה חיים כץ והביטוח הלאומי הוכיחה למעשה כי יש בהתאמת מבנה קצבאות הקיום בכדי לשפר את השכר והגדלת הקצבה מהווה צעד בחיזוק רמת החיים של משפחות החד הוריות.