יו"ר המוסד לבירור עתירות, עו"ד יגאל שפירא, הודיע הבוקר על דחיית העתירה שדרשה לכינוס ועידת המפלגה לדיון בשריונים האישיים של יו"ר המפלגה אבי גבאי. בניגוד להודעתו של גבאי על דחיית העתירה בשל חתימות פסולות, נדחתה העתירה בשל סמיכות הזמנים לבחירות לוועידה החדשה. ברקע הדברים, ההתרסקות הנמשכת של המחנה הציוני בסקרים.

בהמשך החודש צפויה להתכנס הוועידה במטרה להרחיב את שורותיה ולבחור צירים חדשים. המהלך נועד לדלל את כוחם של מספר מוקדי כוח במפלגה דוגמת ההסתדרות, המושבים והקיבוצים והערבים.

עו"ד שפירא ציין בהחלטתו כי הודעה על כינוס שלא מן המניין צריכה להינתן 14 יום מראש, והמשמעות היא שהדבר לא ניתן לביצוע בהינתן שהבחירות לוועידה מתקיימות בתאריך 24 לחודש דצמבר. "מספיק מבט חטוף על מנת להבין שלא ניתן לזמן את הוועידה עשרה ימים לפני הבחירות לוועידה החדשה" כתב שפירא, "לאור כל האמור לעיל אני דוחה את העתירה".

בתשובה לעתירה, טען גבאי כי על פי בדיקה שנערכה באגף המפקד במפלגה, החתימות נפסלו משום שלא עמדו בדרישות התקנון. בין היתר, נמצא כי מתוך 700 חתימות רק 145 היו חתימות מקוריות. 151 חתימות שהוגשו היו כפולות וחלק מהחתימות שנמסרו הם של אזרחים שאינם חברי ועידה או חברי מפלגה.

חברי הכנסת איתן כבל, יוסי יונה, מיקי רוזנטל, איילת נחמיאס-ורבין ונחמן שי שעתרו לכנס את הועידה, מסרו בתגובה כי "755 חברי ועידה, למעלה מהדרוש על פי החוקה, הביעו רצון ברור לכנס את ועידת המפלגה – המוסד הדמוקרטי המרכזי של המפלגה. כל הניסיונות של היו"ר וסביבתו להטיל דופי בחותמים או לגרום להם למשוך את חתימתם עלו בתוהו, והוא מנסה להיתלות בלהטטנות משפטית".

עוד הוסיפו כי "הליך ההחתמות לבדו גרם ליו"ר להחליט לפתע על בחירות לוועידה אחרי מאבק של חודשים. הדמוקרטיה במפלגת העבודה לא הסתיימה ביום שבו נבחר היו"ר, 755 חתימות של צירי ועידה מצביעות על כך".

יו"ר מפלגת העבודה, אבי גבאי, בחר שלא להגיב לדברים.