מצב השכירים בישראל משתפר. הבשורות הטובות: השכר הממוצע עלה, השכר החציוני עלה אף יותר. הבשורות הרעות: הפערים מצטמצמים אבל נשים עדיין מרוויחות בממוצע רק 69% מהשכר הממוצע של הגברים, וערבים מרוויחים בממוצע אפילו פחות. הענף עם השכר הגבוה ביותר – מידע ותקשורת. כך עולה מדו"ח הכנסות השכירים המתפרסם היום.

הדו"ח המבוסס על נתוני סקר הכנסות משקי הבית, פורס שורה של נתונים ביחס להכנסותיהם של כ-3.4 מיליון השכירים בשנת 2017. כאמור הנתון המרכזי בדו"ח מצביע על עליה של 3.6% בשכר הממוצע של השכירים בישראל שעמד על 10,095 שקלים בחודש. השכר החציוני עלה בשנת 2017 ב-5.7% ועמד על 7,452 שקלים בחודש.

העובדה שהשכר החציוני עולה בקצב מהיר יותר מהעליה של השכר הממוצע מעידה על צמצום פערים בקרב השכירים בישראל. כלומר יותר ישראלים מתקרבים לשכר הממוצע מבעבר. כידוע השכר הממוצע מתקבל מחלוקת סך כל השכר למספר העובדים. השכר החציוני הוא השכר שחצי מהעובדים מרוויחים יותר ממנו וחצי מהעובדים מרוויחים פחות ממנו.

השכר הממוצע במשק בשנת 2017 (גרפיקה: אידאה | נתונים: דו"ח הכנסות השכירים)

נשים המהוות כמעט חצי מהעובדים השכירים בישראל מרוויחות בממוצע רק 8,188 שקלים בחודש והשכר החציוני של הנשים עומד על 6,497 שקלים בלבד. בזמן שההכנסה לשעת עבודה ממוצעת לגבר עומדת על 63.2 שקלים לשעה, אישה תרוויח עשרה שקלים פחות לכל שעת עבודה. בצירוף הנתון שנשים עובדות בממוצע 37 שעות בשבוע לעומת גברים שעובדים 44.9 שעות בשבוע, שכרן של הנשים יעמוד על 69% בלבד מזה של הגברים. עם זאת יש לציין כי מדובר בעליה לעומת שנים קודמות. לפני עשור עמד שכרן הממוצע של נשים על 64% מזה של הגברים ולפני שני עשורים על 61% בלבד.

מצבם של ערבים לעומת יהודים עגום אף יותר. השכר הממוצע לעובד ערבי בישראל עמד בשנת 2017 על 6,896 שקלים בחודש בלבד שהם כ-64.6% מהשכר של האוכלוסייה היהודית. פילוח השכר לפי מספר שנות לימוד מעיד על כך שפערי השכר בין יהודים וערבים ניכרים בכל הרמות ואף מחריפים ככל שהעובד משכיל יותר. בעוד שברמת ההשכלה הנמוכה ביותר (0-8 שנות לימוד) עובד ערבי מרוויח 87% משכרו של עובד יהודי, ברמת ההשכלה הגבוהה ביותר (16 שנות לימוד ומעלה) עובד ערבי מרוויח בממוצע 74% משכרו של עובד יהודי.

בחלוקה לענפי המשק את השכר הגבוה ביותר ניתן למצוא בתחום המידע והתקשורת שם שעת עבודה ממוצעת מכניסה 90.7 שקלים. השכר הנמוך ביותר נמצא בענף שירותי האירוח והאוכל שם שכיר ממוצע מקבל 36.8 שקלים לשעה בלבד. נשים בענף זה מרוויחות 34.9 שקלים לשעה בלבד. הענף השוויוני ביותר הוא המנהל הציבורי והמקומי שם נשים מרוויחות בממוצע 44.5 שקלים לשעת עבודה, לעומת 44.2 שקלים לשעת עבודה שמרוויחים הגברים. הענף בו עובדים הכי הרבה שעות הוא התעשייה הכרייה והחציבה, בו שבוע העבודה הממוצע עומד על 46.3 שעות עבודה.