הוועדה לביקורת המדינה בראשות ח"כ שלי יחימוביץ' דנה היום (שני) בפעילות הוועדה למתן היתרים במשרד מבקר המדינה בנושא מימון הוצאות משפט של נבחרי ציבור בידי תורמים – כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים.

ח"כ יחימוביץ' (המחנה הציוני) אמרה בוועדה כי על היועץ המשפטי לממשלה "להבהיר לראש הממשלה שהוא אינו יכול לגייס תרומות מבעלי הון לצורך מימון משפטו, הן ברמה העקרונית והנורמטיבית הכללית, והן בנסיבות העניין הזה, שבהן עצם ההליכים המשפטיים נגדו קשורים ישירות לקשריו עם בעלי הון". כזכור זו בדיוק היתה פסיקת הוועדה.

יחימוביץ מתחה ביקורת על היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט כי לא הבהיר את הדברים לראש הממשלה בעצמו אלא העביר את חוות דעתו למבקר המדינה. "כל הסאגה הזאת הייתה נמנעת לו היועמ"ש היה אומר מפורשות לראש הממשלה שגיוס תרומות כזה הינו פסול, ולא מגלגל זאת בחזרה ליועצת המשפטית של משרד רה"מ עו"ד שלומית ברנע-פרגו, ולאחר מכן למבקר המדינה". עוד אמרה יחימוביץ כי על ועדת ההיתרים לקבוע קריטריונים ברורים שימנעו פניות מסוג זה בעתיד. פרופ' יורם רבין, היועץ המשפטי למבקר המדינה אמר בדיון כי שלוש פניות קודמות של שרים למימון הוצאות משפט גם כן נדחו.

ח"כ דב חנין (הרשימה המשותפת) אמר בדיון, "המצב המשפטי מאוד פשוט וברור וזה שהממשלה לא מיצתה כללים, זה לא אומר אחרת. כלל איסור המתנות אינו מתנכל לאיש ציבור. הוא רק קובע נורמות הגיוניות שאסור לטשטש אותן. ההבחנה במתנה לראש הממשלה הוא בבירור בגל היותו עובד ציבור".

ח"כ מיכל רוזין (מרצ) אמרה בדיון כי, "איך ייתכן שעל קבלת מתנות עומד ראש הממשלה לחקירה פלילית ועל אז אתם סבורים שיש לאשר לו קבלת מתנות לשם מימון הגנה משפטית?".

פרופ' יורם רבין, היועץ המשפטי למבקר המדינה אמר כי "עורכי הדין של ראש הממשלה, ד"ר וינרוט ז"ל ועו"ד עמית חדד, לא פירטו בבקשה להיתר בכמה כסף הם מבקשים להתרים את פרטרידג' ומיליקובסקי" והוסיף כי "הטענה לחוסר סמכות גם נדחתה. לדעתו של וינרוט הסמכות של הוועדה היא רק כשניתן בעבור משהו ספציפי ואילו כאן מימון המשפט זה מתנה". עוד אמר רובין כי נתניהו לא ערער על ההחלטה וכי "שמענו על כך שנתניהו רוצה לערער רק בתקשורת". הוא הוסיף "אין ערכאת ערעור במשרד המבקר – אפשר לפנות לבג"צ שסמכותה חובקת לאין שיעור".

היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, שולמית ברנע פרגו, אמרה בדיון כי "רה"מ פנה בתחילה לצורך המימון משני חבריו ליועץ המשפטי לממשלה והוא ביקש את חוות דעתי. אני השבתי כי חוק המתנות לא חל כאן על מימון מפרטרידג' ומיליקובסקי כי רה"מ הוכיח שהם בקשר אישי אתו שנים רבות. מר מליקובסקי הוא בן דוד של ראש הממשלה ובקשר קבוע. על פטרידג' ראיתי מראש הממשלה כי הם כבר 19 שנה בקשר חברי ורצוף. הן קשר טלפוני והן מפגשים מעת לעת גם של בני המשפחה".

עו"ד דני חורין נציג היועץ המשפטי לממשלה אמר כי היועמ"ש קבע שיש שני מקורות נורמטיביים ובתוכם חוק המתנות אינו אוסר אלא כשניתן באשר הוא עובד ציבור ולכן אינו רלוונטי וכי המקור השני זה כללי "אשר" שהולכים מעבר לחוק זה. שם נקבע שעובד ציבור לא יקבל מימון גם כאשר אין זה ניתן על היותו עובד ציבור".

היועמ"ש של ועדת ביקורת המדינה, תמר רוזנר אמרה כי ראוי שמשרד המבקר יקבע נורמות ברורות ונוהל מפורט לשרים ולראש הממשלה, "כפי שוועדת האתיקה של הכנסת קבעה נוהל מפורט כזה שלפיו חברי הכנסת מתנהלים. הוועדה תודיע מראש מהן הנורמות וכך השרים ידעו לכלכל את צעדיהם". עוד אמרה רוזנר כי, "הפרשנות של היועמ"ש של משרד רה"מ לחוק המתנות היא צרה מאוד. אילו הטעם היחיד האוסר היה רק משום היותו איש ציבור זה נכון. אבל החוק מדבר שאסור כאשר זה הטעם הדומיננטי. בנוסף, עצם זה שנקבע בהחלטות ממשלה להקים ועדה במשרד המשפטים שמאשרת מימון הגנה מהמדינה למי שצריך בכך, יש כאן הסדר שלילי שזו הדרך ואין בלתה לקבלת תמיכה חיצונית למימון".