משרד הבריאות מפרסם נתונים מהמעקב שהוא מבצע על ההגבלות בבתי החולים לבריאות הנפש המשקפים המשך ירידה בקשירות: הירידה המצטברת עומדת על 76 אחוזים, כאשר חלק מבתי החולים ביצעו ירידה של כ-90 אחוזים. הנתונים שמסר משרד הבריאות הם לא מספרים מדויקים אלא אחוזים או ממוצע.

נתוני מעקב אחר התקדמות המאמצים לצמצום הגבלות בבתי החולים (דוברות משרד הבריאות)

מהנתונים בגרף הנ"ל, ניתן לראות שברוב בתי החולים ירד מספר ההוראות לקשירה בממוצע בין המחצית השנייה של 2017 למחצית הראשונה של 2018 ב-20% או יותר. בשני בתי חולים ניתן לראות עלייה מתונה במספר ההוראות הממוצע לחודש: אברבנאל ובאר יעקב. (בבאר שבע העלייה היא מממוצע חודשי של 2.5 הוראות לממוצע חודשי של 4 הוראות).

הגרף הבא מראה את ממוצע מספר הוראות קשירה בחודש במחלקות אקוטיות במחצית השנייה של 2017, המחצית הראשונה של 2018 והמחצית השנייה של 2015 להשוואה לפי בית חולים. מהגרף ניתן לראות את ההבדל בין מספר ההוראות הממוצע במחצית הראשונה של 2018 בהשוואה לממוצע במחצית השנייה של שנת 2017 ובמחצית השנייה של שנת 2015. ניתן לראות כי ברוב בתי החולים חלה ירידה בממוצע מספר הוראות הקשירה בין המחצית השנייה של שנת 2017 למחצית הראשונה של שנת 2018 ובכולם מהמחצית הראשונה של שנת 2015.

נתוני מעקב אחר התקדמות המאמצים לצמצום הגבלות בבתי החולים (דוברות משרד הבריאות)

הגרף הבא מציג את ממוצע מספר המאושפזים בחודש, במחצית השנייה של 2017 והראשונה של 2018. כפי שאפשר לראות, ברוב בתי החולים חלה ירידה במספר המאושפזים שנקשרו במחצית הראשונה של שנת 2018 בהשוואה למחצית השנייה של 2017. חשוב להדגיש כי מספר המאושפזים בחצי שנה כולל אפשרות שמטופלים מסוימים נספרו מספר פעמים (אם נקשרו ביותר מחודש אחד).

נתוני מעקב אחר התקדמות המאמצים לצמצום הגבלות בבתי החולים (דוברות משרד הבריאות)

סגן שר הבריאות ליצמן מסר: ״הגדרנו את צמצום הקשירות בבתי החולים כיעד עליון במטרה להגברת החמלה ובמחויבות לשמירה על כבודם של המטופלים. במקביל להעברת הרפורמה בבריאות הנפש, אני רואה בסיפוק את הורדת ההגבלות על מטופלים (בידוד וקשירות) באופן דרסטי. נמשיך לקדם את בריאות הנפש בכל דרך שהיא”.

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב אמר: ״אני גאה בצוותים המטפלים שבמסירות רבה חוללו שינוי דרמטי במערכת. מערכת בריאות הנפש היום שונה באופן משמעותי מזו שהייתה לפני מספר שנים, אנו ממוקדים בשיפור הרווחה של המטופלים ובצרכים שלהם. אנו נמשיך לשפר את הטיפול – ומחויבים בטווח הארוך לצמצום מלא ככל הניתן של הטיפול בכפייה".

ד״ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש אמרה: "אנחנו מאוד שמחים על הנתונים והמאמץ שהושקע על ידי כל בתי החולים הפסיכיאטריים בישראל, יחד עם זאת אנחנו כמשרד הבריאות לוקחים אחריות מלאה ומודעים לעובדה שנדרשים מאמצים גדולים על מנת להטמיע את השינויים במערכת, אנחנו מודעים גם לחשיבות ולצורך בהגדלת המשאבים לתשתיות וכוח האדם במערכת".