ועד הרפתנים החנה במהלך הלילה טנדרים, בשכונה בה מתגורר שר האוצר משה כחלון, המעוטרים בשלטי מחאה כנגדו ועמוסים בצואת פרות. על שלטי המחאה נכתב "כחלון, תפסיק להאכיל אותנו חרא!", "כחלון, את הסירחון הזה אתה יצרת!", ו"כחלון, עשית לנו תרגיל מסריח!".

הרפתנים מוחים על הסכם החלב שנחתם בין שרי האוצר והחקלאות ובין התאחדות מגדלי בקר ומזכיר תנועת המושבים מאיר צור. לטענתם, ההסכם פוגע ברפתות במשקים המשפחתיים משום שאחד העקרונות המרכזיים הוא הורדת מחיר המטרה אותו מקבלים הרפתנים מהמחלבות. עד היום נקבע מחיר המטרה על פי חישוב של עלויות התשומות (מזון, מים חשמל וכו') ששילמו הרפתנים. ועדה במשרד החקלאות הייתה מעדכן את המחיר מעת לעת, ונכון להיום הוא עומד על 1.92 אג' לליטר. במסגרת הרפורמה יופחת מחיר המטרה בצורה הדרגתית לאורך השנים הקרובות עד שיעמוד על 1.69 שקלים לליטר. לטענת הרפתנים, מחיר זה מורכב מתחשיב הוצאות בלבד ללא מרכיב רווח, ש-80% מהן – מזון ונלוות – אינן בשליטת הרפתן. כך שלמעשה, הרפתנים צפויים להשתכר 18 אג' לליטר שכר עבודה כעצמאי – עלות מעסיק.

ועד הרפתנים מונה למעלה מ-300 בעלי רפתות מכל הארץ, מתוך כ-580 רפתות משפחתיות.