היום הזה
הוא לא כמו היום שעבר
למרות שקהלת
אמר במחזה:
מה שהיה
הוא שיהיה.
הקוסם מארץ עוץ
והעוזרים סביבו
בלחיצה על דוושת הגז
הזניקו את המירוץ
ותשובה לא אחר(ה) לבוא
כאילו רצים למכרז.
הוא כינס מסיבת עיתונאים
והכריז:
אני אוריד את מחיר החשמל
אני אוריד את יוקר המחירים
ללא עמל.
אני
אני
כי מתפקידי כשר החוץ
לדבר מן השפה ולחוץ
read my lips.
ובכל מה שאמרתי
אין כלום
כי לא היה כלום.