בשמונים שנות
למעשה ולהלכה
חיפשתי אתונות
ולא מצאתי מלוכה.
מאז אני חי כמו מלך
על זמן שאול.