היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע כי הצוות האחראי כל קבלת ההחלטה בעניינו של ראש הממשלה יתכנס מעתה בקצב גבוה יותר. "נעשה כל שלאל ידינו כדי לעבוד מהר, אבל לא על חשבון איכות ההחלטות המקצועיות", כך אמר מנדלבליט. בדבריו גם חזר היועמ"ש והדגיש את החשיבות אותה הוא מייחס לשמירת החוק כשמירה על עצם קיומה של מדינת ישראל, ביטחונה וכלכלתה, ותקף גם אירועים שקרו לאחרונה בהם התהדרו גורמים פוליטיים בהפרת החוק. הדברים נאמרו בוועידת ישראל לעסקים הבוקר (חמישי).

"זה לא סוד שאנו עומדים בפני החלטות בתיקים בהם נחקר ראש הממשלה כחשוד. פרקליט המדינה מסר פה אתמול כי בקרוב יחלו להתקיים בפניי דיונים אשר בסופם אקבל החלטות. ליוויתי מקרוב את חקירת החשדות נגד ראש הממשלה". היועץ הודה לכל הגורמים שהיו מעורבים בחקירת ראש הממשלה והוסיף כי כל הגורמים הללו "הם כמובן חברים בצוות בראשותי העוסק בניתוח ממצאי החקירה. צוות זה יתכנס מעתה לעיתים קרובות בלשכתי. הצוות הזה ממוקד כעת כולו – כאיש אחד – במשימה של בחינת הראיות שנאספו, לצורך קבלת ההחלטות הנדרשות לפי הדין. ההחלטות יתקבלו אך ורק לפי הראיות והדין החל עליהן. שום שיקול אחר לא ישפיע. אנחנו נקפיד על מקצועיות, על ענייניות, ועל תהליך סדור ומקצועי".

"לנגד עינינו ניצב כל העת אמון הציבור במערכת אכיפת בחוק ובשלטון החוק. אני צופה שבשבועות הקרובים יהיו פרסומים למיניהם "מתוך שולחן הדיונים" כביכול, המתיימרים לשקף עמדה כזו או אחרת של מי מהגורמים המעורבים בדיונים. אני מנצל את הבמה כדי לומר בקול ברור: עד לקבלת החלטה לא נוכל להתייחס או להגיב לפרסומים ולספקולציות כאלה".

בראשית דבריו בוועידת ישראל לעסקים התייחס מנלדבליט להתקפה הנערכת על מערכת אכיפת החוק כדבריו. "אני ער כמובן לטענה כי היועצים המשפטיים בשירות הציבורי מבקשים כביכול לחתור תחת שלטון המדינה המורכב מנבחרי העם, ולפגוע בסמכותם של נבחרי הציבור למשול. אולם, זוהי כמובן טענה חסרת כל ביסוס. כל שאנו מבקשים הוא למלא את תפקידנו של סיוע לממשלה להגשים את מדיניותה בגבולות הדין. כלומר, להעניק לדרגים המדיני והמקצועי את הכלים המשפטיים הדרושים להם, תוך הגשמת העיקרון לפיו אין רשות ציבורית ואין אדם שהוא מעל לחוק".

היועץ המשפטי העניק בדבריו גיבוי ותמיכה בכל ענפי שמירת החוק: המשטרה, הפרקליטות בתי המשפט וכאמור היועצים המשפטיים. "רשויות המדינה כולן כפופות לדין. וזאת מתוקף המשטר הדמוקרטי שלנו. זה לא בגלל בג״ץ ולא בגלל יועצים משפטיים כאלה ואחרים. מי שתוקף אותנו כשאנו עושים את מלאכתנו, ובעת האחרונה ההתקפות האלה הפכו לצערי לחזון נפרץ, תוקף למעשה את שלטון החוק, שאנחנו משמשים כסוכניו".

"בנסיבות הללו, פעולה ממשלתית בניגוד לחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה הקובעת מניעה משפטית – איננה יכולה להיות דבר להתהדר בו. הפרת החוק בחסותם של אנשי ציבור, כמו הצבת קרואנים בלתי חוקיים בקרקעות הרשומות בבעלות פרטית – איננה יכולה להיות מקור לגאווה. וקידום חקיקה שהיועץ המשפטי לממשלה קבע כי איננה חוקתית בשל פגיעתה בזכויות יסוד מוגנות – איננה יכולה להיות מוצגת כהישג פוליטי. לא במדינה דמוקרטית שוחרת חוק. שלטון החוק הוא חלק מהחוסן הלאומי של מדינת ישראל".