כתב אישום כנגד רופא נשים החשוד באינוס, מרמה ומעשים מגונים בשלוש מטופלות שלו. הנאשם עבד במרפאות שונות, ושימש כרופא הנשים של המתלוננות במשך שנים רבות. על פי כתב האישום שהוגש באמצעות עו"ד ענת ארוסי כהן, במהלך הטיפול הרפואי, ביצע הנאשם במתלוננות מעשים מיניים תוך שהוא מציג את מעשיו באופן הנחזה להיראות כאילו המדובר בבדיקות וטיפולים רפואיים הנדרשים לטיפול בתלונותיהן, ביודעו כי אין אמת בדבר. הנאשם ניצל את התלות המקצועית שהיתה למתלוננות כלפיו.

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר את כתב האישום. באחד המקרים המתוארים בכתב האישום ביצע הנאשם מעשים מגונים במטופלת במהלך הבדיקות, במספר מפגשים, וכן בעל אותה במרמה תוך שהוא מציג את מעשיו כאילו המדובר בבדיקות וטיפולים רפואיים הכרחיים, על מנת שיוכל לטפל בתלונותיה ולערוך לה בדיקות וגינליות כאשר המתלוננת רפויה ביודעו כי אין אמת בדבר וכי ביודעו כי אין הדבר נדרש לשם אבחנתו הרפואית. כתב האישום מתאר דפוס פעולה דומה של הנאשם כלפי שתי מטופלות נוספות.