כאשר אני אוהב
אני כותב לך שיר
בעט נובע.
מעת לעת
אני טובע
בטיפות הדיו
שזולגות מעצמן
מבלי שאני יודע איך,
אל אגן הקסת
שבליבך.