דרמה בוועדת העבודה והרווחה: התקנות לחיוב התקן האירופי שאמורות היו לעבור אישור לקריאה שנייה ושלישית נתקלו בהתנגדות עזה מצד קבלני הפיגומים, ויו"ר הוועדה אלי אללוף סגר את הדיון ללא החלטה. ההסתדרות הודיעה בתגובה כי תשבית ביום ראשון הקרוב את המשק.

לאחר התנגדות קבלני הפיגומים, שטענו כי אין באפשרותם להיערך לשינוי, עלתה בוועדה  אפשרות לאשר את החוק בנוסח מרוכך, המאפשר למעשה להמשיך להשתמש בפיגומים הקיימים, כל עוד מוטבע על שם הקבלן ותאריך בדיקה אחרונה. מדובר בעמודי הפיגומים ובמדרכים בלבד, בעוד שאר אמצעי הבטיחות (כגון מעקות) יוחלפו מידית בכאלו המסומנים בתו תקן.

בעקבות כוונתו של יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ אלי אלאלוף לבטל את רפורמת הפיגומים, יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, מודיע בדקות אלו כי ביום ראשון הקרוב (6.1.19) תהיה שביתה כללית במשק.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על פי הצעתו של ח"כ חאג' יחיא, שאומצה על ידי יו"ר הועדה אלי אלאלוף – יוכלו קבלני הפיגומים להמשיך ולעשות שימוש במלאי הפיגומים הקיים במחסניהם, מבלי שיעברו כל בדיקה על ידי גורם חיצוני מוסמך. הדרישה היחידה שהעמיד אלאלוף היא שקבלני הפיגומים יסמנו את הפיגומים היוצאים לשטח בשמם ובתאריך הבדיקה האחרונה שבוצעה בהם. פיגומים חדשים שיוצאו ממפעלי היצרנים יחויבו בסימון דגם ושם היצרן – כשהיצרנים יקבלו אישורי תקינה ממכון התקנים.

עו"ד מרד ממשרד העבודה מחתה: "נתת להם עכשיו תקופת מעבר של 10 שנים לתקנות. זו המשמעות" אמרה, בעקבות הצהרותיהם של הקבלנים כי אורך חייו של פיגום מגיע בממוצע ל-10 שנים. "אני לא יכולה לסמוך על 1,500 בוני פיגומים מקצועיים שיסמנו את עצמם. מה שאתה דורש זה מידע שלא נותן לי כלום מבחינת מידע משמעותי על איכות הפיגום".

אלאלוף אמר "או שאתם תלכו על הקו שנתתי או שתמשכו את התקנות. או שנפזר את הישיבה. אני לא יכול להמשיך יותר. תמצאו נוסחה ותעשו את זה עוד כמה שנים בלעדי. אני חושב שהפתרון שהוצע כרגע הוא הטוב ביותר". לאחר מכן יצאו הצדדים להפסקה בת רבע שעה וכעת הם מתכנסים מחדש.

על פי הצעתו המקורית של משרד העבודה, הכוונה היתה לחייב את מתקיני הפיגומים להעביר את כל המלאי שלהם בבדיקות של מכון התקנים. נציגי ההסתדרות מנגד הציעו שהבדיקה תעשה על ידי יצרני הפיגומים שיקבלו כאמור תו-תקן ממכון התקנים

ועדת העבודה והרווחה התכנסה אתמול והיום כדי  לאשר את תקנות הפיגומים החדשות הקובעות חובת שימוש בפיגומים מתקן אירופי באתרי הבניה בישראל. זאת, כחלק ממירוץ החקיקה של חוקים המקובלים על הקואליציה והאופוזיציה כאחד – לאחר ההחלטה על פיזור הכנסת והקדמת הבחירות. קבלני הפיגומים מנגד הודיעו כי בכוונתם לעכב מחר את התנועה במחאה, באמצעות נסיעה אטית לירושלים.

מתקיני הפיגומים טוענים כי מרבית נפגעי תאונות העבודה הכרוכות בפיגומים נפגעים בשל שימוש לא נכון בפיגום ולא בשל איכותם של הפיגומים בישראל. כמו כן טוענים מתקיני הפיגומים כי התקנה החדשה עשויה להוביל רבים מהם לפשיטת רגל – כיוון שתהפוך את הפיגומים שברשותם לבלתי שמישים, וכי מדובר ב'מחטף פוליטי' ובחקיקה מהירה ובלתי אחראית לאור הקדמת הבחירות.

עם זאת יש לציין, כי כבר בסוף 2014 עדכן מכון התקנים עדכן את התקן לפיגומים תוך אימוץ התקן האירופי. המכון קבע תקופת מעבר בת שנתיים, כך שהחל משנת 2017 נאסר למעשה על מכירה והשכרה של פיגומים שאינם עומדים בתקן החדש. התיקון הנוכחי רק מרחיב את האיסור כך שיחול גם על המשתמשים, קבלני הבנייה עצמם. בפועל – מרבית קבלני הפיגומים לא החליפו את מערכות הפיגומים שברשותם, והפיגומים המושכרים כיום על ידי מרבית קבלני הפיגומים ומשמשים במרבית אתרי הבניה בישראל הם פיגומי זקפים מהדגם הישראלי המיושן שאסורים למכירה ולהשכרה – חלקם הגדול גם בני למעלה מעשר שנים.

התקנות נכללות בין היתר בהסכם הבטיחות שנחתם בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ובין שרי העבודה, האוצר והשיכון.  על פי הדו"ח שהציג משרד העבודה והרווחה בתהליך תיקון התקנות, כ-8 עובדים נהרגים מדי שנה, וכ-1680 נפצעים, בתאונות הקשורות בפיגומים. הדו"ח מעריך כי בישראל כ-1,250,000 מטר רבוע של פיגומים, וכי מעבר לפיגומים בתקן אירופי יוסיף כ-37.5 מיליון שקל בשנה בלבד לעלויות הקבלנים המבצעים, בענף שהרווח בו נאמד בעשרות מיליארדי שקלים בשנה. הדו"ח אינו עוסק בעלות קניית הפיגומים החדשים מצד קבלני הפיגומים, שכן אלו כאמור נדרשו לכאורה לעשות זאת עוד קודם לכן.

במינהל הבטיחות קיימו בתהליך תיקון התקנות למידה של הנושא במשך חודשים, תוך היוועצות הן עם גורמים ממשלתיים והן מול גורמים חיצוניים ביניהם ההסתדרות, התאחדות בוני הארץ, המוסד לבטיחות וגיהות, ארגוני מגזר שלישי, קבלני פיגומים ויצרני פיגומים. לאחר פרסומן ניתנה לציבור תקופה בת עשרה ימים להעברת התייחסויות לטיוטה. גם התקנות החדשות לא צפויות לחול מיד, והן יחלו רק בעוד חצי שנה על פיגומים גבוהים משישה מטרים, ובעוד שנה וחצי על כלל הפיגומים.