מוקדם יותר החודש אמר דן ורשבסקי, יו"ר ועד המנופאים הארצי בהסתדרות עובדי הבניין והעץ לדבר ראשון. "ענף המנופאות היום הוא מסובך מאוד וצריך חברות שיתמחו בו ויבינו אותו. כיום מנופאים מועסקים או בהעסקה ישירה או באופן פרוץ דרך חברות כוח אדם, וישנן כאלו באלפים. פרצה זאת היא תופעה קשה שפוגעת בזכויות ובבטיחות של המנופאים", הוא אומר ויש לציין כי היא מסכנת גם עוברי אורח.

עוד הוסיף ורשבסקי כי "מנופאים רבים מפוטרים כלאחר יד או נפגעים בשכר. רבים מהמנופאים עובדים בשחור ושעות מרובות, ופעמים רבות הם מועסקים גם על-ידי חברות שכלל אינן מורשות. החברות הללו נוטות גם לפשוט רגל ולהיפתח מחדש חדשות לבקרים והמנופאים נפגעים". זו הסיבה שלדבריו הצעת החוק הזו חשובה, שכן היא קובעת גם שחברות כוח האדם שיעסקו בשירותי מנופאות ישלמו עבור היתר מיוחד וכך יצומצם התמריץ לאותן 'סגירות-פתיחות'.

ההערכה היא שהחוק יצמצם גם את מספר ה'חאפרים' שקיימים היום בשוק וכך ישפר את הבטיחות במקצוע ובענף, ויגבש את המנופאים במספר חברות מצומצם, באופן שיחזק את כוחם הארגוני ואת יכולתם לשמור על זכויותיהם.