הממשלה החליטה היום (ראשון) לדחות את אישור התכנית הבין-משרדית לשיקום ולטיפול באוכלוסיית הזנות, ולחינוך כנגד צריכת זנות, לתחילת השבוע הבא. התכנית הותוותה על ידי מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור, ותוקצבה ב-30 מיליון שקלים לשנה, שיוקצו על ידי משרד הרווחה. בעוד יישום מרבית התכניות במערך השיקום יבוצע על ידי משרד הרווחה, תכניות אחרות מהמערך יהיו באחריות משרדי הבריאות והחינוך.

מערך השיקום הבין-משרדי התקבל לצד חוק איסור צריכת זנות, שאושר בקריאה שלישית בכנסת שבוע שעבר. בעוד מערך השיקום והטיפול תוקצב על ידי הצוות שבראשותו עמדה פלמור, התקציב אותו ביקשה לצורך אכיפת החוק טרם נמצא. על פי החלטת הממשלה שצפויה להתקבל היום "האכיפה תתבצע בהתאם לתעדוף וליכולות כפי שתקבע משטרת ישראל במסגרת המשאבים הקיימים".

עוד על פי החלטת הממשלה, משרד הרווחה יבצע מחקר מלווה שיבחן את השפעת החוק ומערך השיקום החדשים על תופעת הזנות בישראל, ועל הנשים המצויות כיום במעגל הזנות. ממצאי המחקר יוגשו לממשלה כשנה לפני תום תוקף החוק, שהועבר כהוראת שעה לחמש שנים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מערך השיקום כולל עשרות תכניות שונות המיועדות לנשים, גברים, קטינות וקטינים הנמצאים כיום במעגל הזנות. נכללים בו עשרות מרכזי סיוע וטיפול חדשים לאוכלוסיות השונות הנמצאת כיום במעגל הזנות, שיוקמו על ידי משרד הרווחה. אלה יכללו, בין היתר: הוסטל טיפולי לנשים, שמונה דירות שיקום לאמהות בזנות, 13 מרכזי סיוע חדשים לנוער בזנות, הוסטל שיקומי עבור צעירים טרנס*, דירות מעבר לבני נוער וצעירים טרנס*, ודירות מעבר לצעירות. בנוסף, יוקמו מרכזי הלנת חירום נפרדים עבור: נשים טרנסג'נדריות בזנות, נשים בזנות הסובלות מתחלואה כפולה, נוער בזנות, וצעירים טרנסג'נדרים בזנות.

2 מיליון שקלים בשנה יוקצבו עבור נשים בזנות המצויות בהליכי שיקום מתקדמים, ולמעלה מ-5 מיליון שקלים יוקצבו עבור מערך טיפול בנשים בזנות תחת קורת גג. מענה יינתן גם לגברים הנמצאים במעגל הזנות. זאת, דרך מתן טיפול פרטני וקבוצתי לגברים בזנות, ותקצוב בגובה 300,000 שקלים המיועד לסל מענים גמיש לשיקום אישי.

תכניות נוספות המצויות תחת משרד הרווחה, יכללו תכניות מניעה והסברה עבור נוער בסיכון המצוי במרכזי רווחה, הרחבת מרכזים קיימים לטיפול בנוער בזנות, והוספת תקנים ייעודיים עבור עובדים סוציאליים, לטיפול באוכלוסיית הלהט"ב בזנות, כמו גם באוכלוסייה הערבית בזנות.

תכניות נוספות שיוקמו יתמקדו בטיפול בצרכני הזנות. כך, מאות אלפי שקלים בשנה יופנו לסדנאות טיפול בצרכני זנות חוזרים, ובתקצוב קציני מבחן עבור טיפול בנושא.

משרד העבודה יעביר 900,000 שקלים בשנה עבור מאות הכשרות מקצועיות לנשים בזנות. אלה יסובסדו באופן מלא, ולא יזכו רק ל-80% סבסוד כמקובל.

מרכזים חדשים רבים יוקמו גם על ידי משרד הבריאות. ביניהם, מרפאה לטיפול במחלות מין עבור אוכלוסיית הזנות בבאר שבע, מרפאה ניידת לטיפול באנשים בזנות באילת ודירת חירום עבור נשים העוסקות בזנות רחוב וסובלות מתחלואה כפולה. בנוסף, תוקם מחלקת אשפוז ייעודית לנשים בזנות הסובלות מתחלואה כפולה, כמו גם מערך טיפול יום שיקומי לאחר אשפוז – עבור אותן נשים.

בנוסף, יוכשרו צוותי בריאות בנושא מיניות בטוחה וטיפול באנשים על רצף הזנות בשמונה בתי חולים וארבע קופות חולים ברחבי הארץ. עוד יפעל המשרד לקידום מין מוגן בקרב בני נוער וצעירים שחוו פגיעה מינית – במטרה למנוע כניסה לזנות בקרב צעירים וצעירות בסיכון.

משרד החינוך יבנה ויוציא לפועל שתי תכניות ארציות שמטרתן חינוך כנגד צריכת זנות, ומניעת התדרדרות של קטינות וקטינים למעגל הזנות. התכנית הראשונה תופץ לכלל התיכונים בארץ, ותכלול פיתוח שלוש לומדות לתלמידות ותלמידים בנושא. אלה יכללו מערכי הדרכה, סדנאות, ועוד, ויופצו בקרב כלל התיכונים של החינוך הרגיל, הממלכתי-דתי, ושל המגזר הערבי. התכנית השנייה מיועדת למורים ומורות, ומטרתה – זיהוי מוקדם של תלמידות ותלמידים שעלולים להיות בסיכון כניסה לעולם הזנות. התכנית תופץ בקרב כלל חטיבות הביניים והתיכונים בשלושת מערכי חינוך אלה. עלות פיתוח שתי התכניות – 750,000 שקלים.