מנחם בגין אמר
לעליזה אישתו
שכה אהב
שהלכה אחריו
במדבר
בארץ לא זרועה,
איני יכול יותר
אני מתפטר.
אמר יצחק רבין
אני אנווט
אני אוהב את לאה
בכל מאודי
ובכל עת,
מה ששלה שלי
אני מציית לריבון
ומבלי להתלבט
פותח את הארנק
סוגר חשבון קטן בבנק
מוותר על השלטון
ומתפטר.
אני האח הצעיר בנימין
מתחרה עם בנט
על תפקיד קיצוני ימני.
אינני תם
ואני יודע לשאול
את הבן יאיר
מסביר הפנים
שתמיד נמצא שם בשבילי,
בעל ראש קודח
והוא בודאי
מבוגר אחראי
כדי שיהיה לו מאבטח,
ועדיין גר בביתנו
עם שרה אימנו
ושניהם מפצירים בי
בכל לשון,
לעולם אל תוותר
על השררה
ועל מנעמי השלטון.
בליביבי קיים חשש
לכן אני מופיע בסרטון מאיים
על היועמ"ש,
בל יפרסם
שהקוסם נתניהו
אשם
כי הכל מעשיהו.