נראה שמחאת החקלאים שהחלה לפני שבועיים, כאשר משה קירשנר ממושב קידרון הזמין את הציבור להגיע אליו למשק ולרכוש ממנו ישירות פירות וירקות, מתחילה להשפיע. בשבועיים שחלפו פתחו עשרות משקים במבצע מכירה ישירה לציבור. במהלך סוף השבוע הגיעו מאות אזרחים להזדהות עם החקלאים ולקנות תוצרת איכותית ללא פערי תיווך. החקלאים דרשו שהממשלה תגן עליהם ותפקח על פערי השיווק.

אתמול (שלישי) יצאו שר האוצר משה כחלון ושר החקלאות אורי אריאל בהודעה משותפת בה נאמר כי  "ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות המליצה להכניס לראשונה לפיקוח את פערי התיווך של הפירות והירקות". שר האוצר הסביר כי ההחלטה היא "צעד נוסף ומשמעותי במאבק להורדת יוקר המחיה. אנו מצפים כי ההחלטה הזאת במקביל להמשך המגמה של פתיחת שוק המזון לייבוא תביא להוזלת מחירים ותקל על מעמד הביניים והשכבות החלשות".

בשלב זה, לא כוללת ההחלטה קביעה בדבר גובה המחיר המפוקח או אחוז הרווח אותו יוכלו לגזור המשווקים אלא  מחייבת את הסיטונאים והקמעונאים לדווח לוועדת המחירים את מחיר הקניה ומחיר המכירה שלהם בלבד. בהודעת המשרדים הוסבר כי הצעד ננקט "נוכח החשש העולה מן הנתונים שהונחו בפני הוועדה לרווחיות עודפת וניצול לרעה של כוח שוק ולנוכח העובדה כי קיים קושי אובייקטיבי במדידת רוחבית של מרווחי השיווק בשל מחסור בנתונים אמינים, הבדלים בין מקורות דיווח שונים ושונות באיכות התוצרת, מבקשת הוועדה לחייב את הסיטונאים והקמעונאים לדווח לה נתונים מכוח צו פיקוח על מחירים. הפיקוח יופעל באמצעות צו לזמן מוגבל ויחול עד לסוף שנת 2017. לאור הממצאים שיעלו מן הבדיקה, תשקול הוועדה להמליץ לשרים על נקיטת צעדים נוספים שיועילו להפחתת יוקר המחייה ולצמצום פערי התיווך".

הודעת השרים מפנה אצבע מאשימה כלפי המשווקים בדבר התנהלות לא הוגנת מול החקלאים והצרכנים. בין היתר מצוין בהודעה כי אחוזי הרווחיות של מחלקות הפירות והירקות ברשתות השיווק גבוהות באופן ניכר משאר המחלקות ונמצא בעליה מתמשכת בשנים האחרונות. עוד מפרטת ההודעה דיווחים על שיטות לא הוגנות שמפעילים המשווקים, הנהנים משוק ריכוזי, כלפי החקלאים. כגון, קביעת שיעורי פחת גבוהים, החזרת סחורה ללא סיבה מוצדקת ושינוי תנאי עסקה בדיעבד.

וועדת המחירים מבקשת לחייב את הסיטונאים והקמעונאים לדווח לה נתונים מכוח צו פיקוח על מחירים. הפיקוח יופעל באמצעות צו לזמן מוגבל ויחול עד לסוף שנת 2017. לאור הממצאים שיעלו מן הבדיקה, תשקול הוועדה להמליץ לשרים על נקיטת צעדים נוספים

נראה כי שר האוצר לא מוכן עדיין לצאת למתקפה חזיתית מול רשתות השיווק ואינו מעוניין להרחיב את ההתערבות הממשלתית בשוק. פיקוח ממשלתי על פערי התיווך שיש בו קביעת מחירים יוביל למעשה לפיקוח ממשלתי על כל ענף התוצרת החקלאית. במשרד האוצר מקווים שהצורך לחשוף את הנתונים יגרום לרשתות השיווק ולסיטונאי התוצרת החקלאית להוריד מחירים מבלי שהממשלה תצטרך לעשות זאת.

"יש סיפורים ויש מעשים" אמר ספי בן דור, חקלאי מיסוד המעלה וממובילי מאבק החקלאים, "מדובר בצעד בכיוון הנכון אבל בשלב זה אנחנו לא מפסיקים את המכירה הישירה ולא נעצור עד שהשוק הזה ישתנה ויהיה הוגן כלפי החקלאי. להבנתנו צריך להגביל את אחוז התיווך הסיטונאי בחוק. אם פעם הייתי מגיע לשוק הסיטונאי שם יכולתי למכור את התוצרת שלי לקונים שונים היום אנחנו שבויים של חברות השיווק. אני לא מאמין שהבושה שבחשיפת אחוזי הרווח שהם עושים עלינו תעשה את העבודה. מדובר באנשים שאין להם בושה כשמדובר בעשיית רווחים".