הטיסות מנתב"ג לאילת הושבתו היום, כחלק ממאבק של עובדי רשות שדות התעופה בדרישה לקליטת עובדי קבלן להעסקה ישירה, שנפתר בצהריים, לאחר שהעובדים וההנהלה הגיעו להסכמות בנושא.

על פי ההסכמות שהושגו, יוגדלו תקני כוח האדם בהעסקה ישירה ב-110 משרות וההנהלה תתחייב להצמיד את תנאי עובדי הקבלן הנותרים, להסכמים הקיבוציים בחברה.

העובדים נקטו צעדים ארגוניים בטרמינל 1, כחלק מסכסוך עבודה שהוכרז בנובמבר האחרון. ברשות שדות התעופה קוראים לציבור הטסים להתעדכן מול חברות התעופה המפעילות את קווי אילת, ארקיע ויישראייר.

סכסוך העבודה הוכרז על רקע דרישת הוועד למימוש התחייבות לקליטתם של קבוצת עובדי קבלן וצמצום ההעסקה הקבלנית ברשות, וכן על רקע הכנסת מערכות חדשות במרכז הפיקוח ללא תיאום ושינויים חד צדדיים שנעשו בשעות העבודה.

ברשות שדות התעופה תלו את חוסר ההסכמות שהובילו לפיצוץ באוצר ומסרו כי בעקבות סכסוך העבודה בוטלו הטיסות הפנים ארציות שהיו מתוכננות היום לאילת. הטיסות שאמורות היו להתבטל מחר, יפעלו כרגיל.