כאשר אני אוהב
ליבי מוצף
ואני שוכב לבד
באוקינוס של אושר
וצף,
וכשאת עוברת
מעל הגשר שלי
אני ממתין לך
בצד השני,
ואנחנו זורמים
בראש אחד.