בית המשפט המחוזי מרכז החליט היום (ראשון) כי התביעה הייצוגית נגד שטראוס  תמשיך לשלב ההוכחות בהליך הקדם משפטי, זאת על מנת לקבוע האם להכיר בתביעה כתביעה יצוגית. דיון ראשון נקבע לחודש יוני. התביעה הייצוגית אותה הגיש עו"ד אלון צדוק גורסת כי שטראוס ניצלה את כוחה המונופוליסטי בתחום מעדני החלב עם קצפת כדי לגבות מחיר מופרז עבור מעדני המילקי.

על פי העתירה מחיר המילקי שהוסר מפיקוח ביולי 2007  האמיר תוך שלוש שנים בכ 50% זאת על אף שמחיר החלב הגולמי היה באותה עת במגמת ירידה. העותר שטוען כי שטראוס ניצלה את כוחה כמונופול המחזיק ב-90% משוק מעדני החלב עם קצפת על מנת להעלות מחירים ועל כן דורש מבית המשפט לפסוק פיצוי על סך 100 מיליון שקלים.

בכתב התביעה שהגיש לבית המשפט טוען צדוק, המוגדר בעתירה כאדם ש"קונה מידי פעם מילקי", כי "שטראוס הפרה ברגל גסה את חובתה כמונופול ואת הוראות החוק ופגעה בכיסם של אלפי צרכנים הרוכשים מדי יום את המוצר". התובע מסתמך על הקביעה כי החברה הוגדרה כמונופול, על כן חל עליה חוק ההגבלים העסקיים שקובע כי קביעת מחיר בלתי הוגן היא שימוש לרעה בכוחה כמונופול.

במסגרת הדיון המקדים לעתירה הגישה שטראוס לבית המשפטי את נתוני הרווחיות שלה ממכירת מוצרי המילקי. לאור הנתונים שהתקבלו, החליט בית המשפט לקבל את העתירה ולעבור לדיוני הראיות במסגרתם יוצלבו נתוני שטראוס ויעידו בכירים בחברה. דיוני הראיות בתיק נקבעו להתקיים בחודש יוני.

עיקר כתב התביעה נסוב על הניסיון להוכיח כי מחירו של המילקי הוא "מחיר מופרז".  התובע נסמך בטענותיו על חוות דעת שהוכנה על ידי חברת סלע קולקר יועצים פיננסיים שחקרו את השינויים במחירו של המילקי לאורך זמן והשוו אותו למחירם של מוצרים דומים בישראל ובחו"ל, וכך למחירו של חומר הגלם המרכזי – חלב גולמי. עוד מפרטת חוות הדעת על הריכוזיות בשוק המזון בישראל שאפשרה לשטראוס לנצל את כוחה. בתוך כך מביא התובע מגוון הגדרות למושג "מחיר מופרז", ולאופן בו ניתן לחשבו.

בסיכום התביעה נכתב "בנסיבות אלו, על מנת לתקן התנהלות זו, להרתיע את שטראוס ומונופולים נוספים מלנצל את כוחם בשוק ולעשוק את ציבור הצרכנים, ובכך לחזק ולשמר את תכליתו של חוק ההגבלים העסקיים ואת חשיבות התחרות החופשית במשק קטן וריכוזי כבישראל, יש להשיב לציבור הצרכנים את סכומי הכספים שהוציאה שטראוס שלא כדין מכיסם." סכום התביעה הוא 100 מיליון שקלים, בטענה שזה היקף הנזק שנגרם לצרכנים.

בתשובה שהגישה לעתירה, תוקפת שטראוס את הטענה לפיה מילקי היא שוק נפרד מאחר והיא מעדן "עם קצפת". לראייה מביאה החברה את הטענה שכניסת המוצר YOLO לשוק, מעדן חלב ללא קצפת, הביאה לירידת מחיר המילקי.

תביעתו של צדוק שהוגשה באמצעות עורכי הדין אופיר נאור, רנן גרשט ויעקב שנהב מצטרפת לתביעה יצוגית שהוגשה לאחרונה, גם היא ע"י עורכי הדין נאור גרשט ושנהב נגד קוקה קולה, בטענה לניצול כח מונופוליסטי בקביעת מחיר מופרז. גם התביעה נגד קוקה קולה אושרה בשבוע שעבר על ידי בית המשפט ועברה לשלב הראיות.