מה שלא הצלחתי
לגדל באדנית
בימי חלדי
אעשה זאת במותי.
בקיץ יביאו דרדר
בחורף כלנית
ובתקופות המעבר
יתאספו דמעות הטל
ויתאחדו באגרטל
שנותר עוד מימי חיי
על השיש הקר
שמעלי.